Equal Saree

Equip d’arquitectes i investigadores que treballem per dissenyar espais més igualitaris a través de la col·laboració i la cocreació. Creiem en l’educació transformadora i utilitzem metodologies participatives i innovadores per posar a les persones al centre de les decisions sobre com han de ser els espais.