Una mirada digital al DUA

Descripció del curs

Aquest curs pretén donar a conèixer la metodologia DUA, Disseny Universal per l’Aprenentatge com a mitjà per a poder donar resposta a la diversitat d’alumnat a les aules. 

Ens centrarem en les eines de suport digital que ens facilitaran l’accés a la informació per tal de poder-la tractar, organitzar, compartir i avaluar. Totes elles ens ajudaran a dissenyar activitats multinivell que es podran implementar a l’aula. 

Sabem que l’alumne és el protagonista de l’aprenentatge i per aquest motiu, el professorat ha de conèixer varietat de recursos per a poder acompanyar-lo durant aquest procés.

Destinataris

Mestres d’infantil, primària i secundària.

Requisits tecnològics

 • Un navegador modern (per exemple Mozilla Firefox, Google Chrome, o d’altres)
 • Un processador de textos (OpenOffice Writer, MS Word, serveis en línia, …)
 • Un lector de pdf (com ara Acrobat Reader)

Objectius

 • Reflexionar entorn al concepte d’inclusió i DUA.
 • Conèixer i utilitzar diferents recursos  de suport digital. 
 • Dissenyar i compartir activitats tenint en compte els principis DUA.

Continguts

Recursos digitals:

 • avatars
 • extensions d’accessibilitat
 • mapes conceptuals
 • núvols de paraules
 • murs digitals
 • presentacions
 • activitats d’avaluació

Metodologia

La metodologia de treball serà no presencial: això vol dir que les tasques del curs les farem “en línia “, connectats a Internet i a través d’aquest aula virtual.

Encara que anirem seguint una planificació temporal, podeu anar explorant el funcionament de l’aula i els seus racons al vostre propi ritme: com més exploreu més aprendreu sobre l’aula. En aquest curs vosaltres sou els protagonistes, sou els qui heu de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per a fer-ho podeu comptar amb l’ajuda del formador/a , els materials i la resta de recursos.

Certificació

Per poder certificar el curs, els participants han de superar el 100% de les activitats obligatòries del mateix, en els terminis establerts, havent rebut una valoració positiva de les activitats realitzades per part de la persona formadora. El curs es certifica amb 30 hores