STEAM a l’aula: Disseny i creació 3D amb Beetle Blocks

Descripció de l’activitat

Aquesta formació vol ajudar a descobrir les potencialitats de la tecnologia d’impressió 3D en la creació de prototips vinculats a projectes escolars en un ampli espectre de matèries del currículum: Tecnologia, Educació Visual i Plàstica, Matemàtiques, Ciències.

En el curs es donaran les eines necessàries per dissenyar un objecte, o partir d’un disseny realitzat, per transformar-lo en un model imprimible en alguna de les tecnologies actuals.

Beetle Blocks és una modificació completa d’Snap! enfocada al disseny i la fabricació 3D. Mitjançant un llenguatge visual basat en blocs i derivat directament del seu projecte mare, el programador pot generar geometries en tres dimensions que poden ser exportades directament a formats imprimibles.

Carga lectiva del curs

30 hores

 

Destinataris

Mestres d’educació primària i professorat d’educació secundària

 

Requisits tècnics

 • Connexió a Internet.

 • Un navegador modern i amb versió actualitzada.

 • Un compte de Gmail. Serveix el compte de correu d’XTEC.

 • Un lector de pdf (com ara el Acrobat Reader).

 

Objectius

 • Conèixer els aspectes relacionats amb el disseny i la impressió d’objecte 3D.
 • Aplicar la impressió 3D a projectes STEAM d’aula o de centre.
 • Desenvolupar dissenys 3D de forma algorítmica.
 • Desenvolupar la competència digital i la creativitat.
 • Promoure la col·laboració entre iguales.
 • Compartir i aprender eines digitals que aportin valor a la tasca docent.

 

Programa

Els continguts del curs estan estructurats en quatre mòduls que, de forma gradual, aniran avançant en la temàtica, des d’una primera fase inicial introductòria al voltant del concepte STEAM fins a la creació d’un projecte final en 3D.

Mòdul 0 – Introducció a STEAM

 • Què és STEAM?

 • Connectant STEAM amb el moviment Maker

Mòdul 1 – La impressió 3D i la plataforma Beetle Blocks

 • La impressió 3D

 • Eines de disseny 3D

 • Bettle Blocks: accés i alta d’usuari

 • Interfície d’usuari:

  • Barra d’eines

  • La paleta de blocs

  • Àrea de disseny algorísmic i àrea de visualització

Mòdul 2 – Creació d’objectes 3D amb scripts

 • Les primeres formes geomètriques senzilles

 • Emplenant volums

 • Els patrons rotacionals

 • Models d’objectes 3D

Mòdul 3 – Crea el teu propi projecte

 • Com comencem a prototipar?

 • Selecció de recursos

 • Desenvolupament del prototip i darreres recomanacions (avaluació, testeig…)

 

Metodologia

La metodologia de treball serà no presencial: això vol dir que les tasques del curs es realitzaran “en línia”, connectats a Internet i a través de l’aula virtual.

L’aprenentatge es fonamenta en la realització de les activitats proposades, per la qual cosa, és eminentment actiu per part dels participants. Caldrà desenvolupar les estratègies, destreses i habilitats necessàries per tal d’anar superant cadascuna de les activitats plantejades en un temps límit de dos setmanes.

Cada mòdul inclourà els recursos suficients per a permetre una exploració més profunda del contingut, però a la vegada també es planteja com a objectiu que els participants desenvolupin el seu sentit creatiu i la seva autonomia, cercant i curant nova informació que pugui ser rellevant, creant així una veritable comunitat d’aprenentatge entre tots.

Cada mòdul serà avaluat segons les especificacions que s’hagin descrit a l’apartat d’avaluació d’aquesta guia. Les activitats s’han de superar de manera individual. El projecte final es podrà realitzar en equip, només si la seva complexitat ho fa necessari.

Pla d’avaluació

El curs es desenvoluparà en l’espai virtual (Moodle) d’Espiral. Cada mòdul disposarà d’un espai de debat per resoldre els dubtes específics de cada tema.

Seguint les pautes de cada bloc temàtic, els participants hauran de realitzar les activitats proposades per a cada mòdul utilitzant els conceptes treballats. La darrera part del curs consistirà en la creació d’un projecte final que reculli els coneixements adquirits.

L’avaluació de l’alumne serà continuada al llarg de tot del curs i tindrà en compte la realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.

Les activitats d’avaluació previstes són les següents:

 • Mòdul 0
  • Exploració de l’aula virtual
  • Tasca: “Incorporació al curs”. Crear avatar i portfoli digital
  • Fòrum de presentació
  • Fòrum sobre STEAM
  • Portfoli digital: Reflexió amb la creació d’un post que demostri l’aprenentatge adquirit.
 • Mòdul 1
  • Fòrum al voltant dels fonaments de la impressió 3D.
  • Llicò: “Introducció a la impressió 3D”.
  • Tasca: “El primer algorisme”
  • Portfoli digital: Reflexió amb la creació d’un post que demostri l’aprenentatge adquirit.
 • Mòdul 2
  • Tasca: “Creació d’una forma geomètrica senzilla”
  • Tasca: “Creacions geomètriques amb volum”
  • Tasca: “Variacions i aplicacions de patrons rotacionals”
  • Tasca: “Disseny 3D d’objectes comuns”
  • Fòrum: “Aportacions i reflexions al voltant de les activitats d’ensenyament -aprenentatge
  • Portfoli digital: Reflexions amb la creació de posts que demostrin l’aprenentatge adquirit
  • Qüestionari d’avaluació
 • Mòdul 3
  • Tasca cooperativa: Brainstorming inicial per a la generació i compartició de projectes

  • Tasca individual: “Elaboració del projecte individual”

  • Portfoli digital: desenvolupament del projecte avaluat per rúbrica P2P

  • Fòrum: “Comparteix els dubtes per a la realització del projecte amb els teus companys”

 

Requisits de certificació

 

El curs es desenvoluparà en l’espai virtual (Moodle) d’Espiral. Cada mòdul disposarà d’un espai de debat per resoldre els dubtes específics de cada tema.

Seguint les pautes de cada bloc temàtic, els participants hauran de realitzar les activitats proposades per a cada mòdul utilitzant els conceptes treballats. La darrera part del curs consistirà en la creació d’un projecte final que reculli els coneixements adquirits.

L’avaluació de l’alumne serà continuada al llarg de tot del curs i tindrà en compte:

 • La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.

Els i les participants hauran de realitzar correctament el 100% de les activitats planificades per superar el curs.

En general, els criteris d’avaluació que es seguiran per avaluar al participant són:

 • Lliurament de les activitats proposades dins el termini establert pel formador.

 • Participació als fòrums i espais de treball en grup de l’aula virtual.

 • Aplicació dels continguts que s’han treballat durant el curs.

 • Presentació del projecte final de curs.

 • Capacitat de relacionar conceptes i informació.

 • Habilitat per al tractament de la informació digital.

 • Capacitat per desenvolupar programes informàtics a partir de requeriments.

 

Dates de realització

de l’1 al 15 de juliol del 2017

Durada

30 hores

Formador

 

Xavier Rosell @xavierrosell

Professor de secundària de Tecnologia, actualment treballant com a assessor en Tecnologia Educativa al Consorci d’Educació de Barcelona. Formador de docents del Departament d’Ensenyament. Postgrau en animació telemàtica i formació en xarxa per la UB.

 

 

Artur Tallada @ArturTallada

Professor de secundària de Física i Química, actualment realitzant tasques de formació i assessorament TAC al CRP Baix Ebre. Formador de docents del Departament d’Ensenyament. Màster en Tecnologia Educativa per la URV i Postgrau en Docència en línia per la UOC.

Inscripció