STEAM a l’aula: Disseny i creació 3D amb Beetle Blocks

Descripció del curs

Aquesta formació vol ajudar a descobrir les potencialitats de la tecnologia d’impressió 3D en la creació de prototips vinculats a projectes escolars en un ampli espectre de matèries del currículum: Tecnologia, Educació Visual i Plàstica, Matemàtiques, Ciències.

En el curs es donaran les eines necessàries per dissenyar un objecte, o partir d’un disseny realitzat, per transformar-lo en un model imprimible en alguna de les tecnologies actuals.

Beetle Blocks és una modificació completa d’Snap! enfocada al disseny i la fabricació 3D. Mitjançant un llenguatge visual basat en blocs i derivat directament del seu projecte mare, el programador pot generar geometries en tres dimensions que poden ser exportades directament a formats imprimibles.

Destinataris

Mestres d’educació primària i professorat d’educació secundària.

Requisits tecnològics

Per realitzar el curs és necessari:

Connexió a Internet.

Un navegador modern i amb versió actualitzada.

Un compte de Gmail. Serveix el compte de correu d’XTEC.

Un lector de pdf (com ara el Acrobat Reader).

Objectius

 • Conèixer els aspectes relacionats amb el disseny i la impressió d’objecte 3D.
 • Aplicar la impressió 3D a projectes STEAM d’aula o de centre.
 • Desenvolupar dissenys 3D de forma algorítmica.
 • Desenvolupar la competència digital i la creativitat.
 • Promoure la col·laboració entre iguales.
 • Compartir i aprender eines digitals que aportin valor a la tasca docent.

Continguts

0. Introducció a STEAM

 • Què és STEAM?
 • Connectant STEAM amb el moviment Maker

1. La impressió 3D i la plataforma Beetle Blocks

 • La impressió 3D
 • Eines de disseny 3D
 • Bettle Blocks: accés i alta d’usuari
 • Interfície d’usuari:
 • Barra d’eines
 • La paleta de blocs
 • Àrea de disseny algorísmic i àrea de visualització

2. Creació d’objectes 3D amb scripts

 • Les primeres formes geomètriques senzilles
 • Emplenant volums
 • Els patrons rotacionals
 • Models d’objectes 3D

3. Crea el teu propi projecte

 • Com comencem a prototipar?
 • Selecció de recursos
 • Desenvolupament del prototip i darreres recomanacions (avaluació, testeig)

Metodologia

És un curs en línia que es realitza al Campus d’EspiralL’aprenentatge es fonamenta en la realització de les activitats proposades, per la qual cosa, és eminentment actiu per part dels participants. Caldrà desenvolupar les estratègies, destreses i habilitats necessàries per tal d’anar superant cadascuna de les activitats plantejades en un temps límit de dos setmanes.

Cada tema inclourà els recursos suficients per a permetre una exploració més profunda del contingut, però a la vegada també es planteja com a objectiu que els participants desenvolupin el seu sentit creatiu i la seva autonomia, cercant i curant nova informació que pugui ser rellevant, creant així una veritable comunitat d’aprenentatge entre tots.

Cada tema serà avaluat segons les especificacions que s’hagin descrit a l’apartat d’avaluació d’aquesta guia. Les activitats s’han de superar de manera individual. El projecte final es podrà realitzar en equip, només si la seva complexitat ho fa necessari.

Certificació

Per poder certificar el curs, els participants han de superar el 100% de les activitats obligatòries del mateix, en els terminis establerts, havent rebut una valoració positiva de les activitats realitzades per part de la persona formadora. El curs es certifica amb 30 hores.

Inscripció