Serveis Google a l’aula. Aplicació pràctica.

Descripció de l’activitat

Per a moltes persones el mot Google continua essent sinònim de cercar informació a la xarxa. Però Google és molt més. Disposa d’un petit univers d’eines i funcionalitats integrades entre elles la major part de les quals són d’ús gratuït. Amb Google podreu comunicar-vos, disposar a qualsevol lloc dels vostres documents i elaborar-los de manera col·laborativa, gestionar el vostre temps, rebre notícies, organitzar fotografies i vídeos, tenir la vostra pàgina web (o la del grup classe, o la del centre), expressar les vostres opinions o publicar les vostres experiències a un blog…

La XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya) ofereix els serveis de Google per a l’educació, que inclouen correu, documents, llocs web i altres funcionalitats, que estan ara a disposició del professorat i dels centres.

Aprendre a utilitzar els espais de Google és molt fàcil, ja ho veureu!

Carrega lectiva del curs

30 horas

Persones destinàtaries

Professorat interessat en conèixer eines i serveis per treballar a la xarxa.
Professorat de la XTEC que vulgui aprofundir en l’ús dels serveis personalitzats de la XTEC.

Requisits tècnics

Per participar al curs en l’entorn Moodle cal tenir un nivell bàsic de treball amb ordinador per a:

 • utilitzar el correu electrònic.
 • utilitzar navegadors d’Internet i navegar per la xarxa amb una certa seguretat.
 • utilitzar algun processador de textos, full de càlcul (ús bàsic) i programes d’elaboració de presentacions.

A més cal disposar un compte de gmail o compte xtec.

Objectius

 • Comunicar mitjançant el gmail (correu) i el hangout (xat).
 • Crear documents, presentacions i pàgines web mitjançant algunes apps de Drive de manera col·laborativa.
 • Gestionar formularis en linea, calendaris i aportacions a grups.
 • Difondre mitjançant google+ fotos i altres.
 • Publicar un blog i una pàgina google sites.

 

Continguts

 • Mòdul 1: Comunicació: correu gmail, xat i hangout
 • Mòdul 2: Creació: documents i presentacions amb Drive i mapes.
 • Mòdul 3: Gestió: formularis de Drive, calendari i grups de Google.
 • Mòdul 4: Difusió: google+,  fotos, blog i llocs web (sites).

 

Metodologia

La metodologia de treball és no presencial de manera que les tasques del curs es faran “en línia”, és a dir, amb connexió a Internet i a través de l’ aula virtual (Moodle) d’Espiral.

Tot i que s’anirà seguint una planificació temporal, les persones participants poden anar explorant el funcionament de l’aula i els racons del curs al seu propi ritme dins cada mòdul de treball.

En aquest curs les persones que hi participen són protagonistes, són qui ha de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per a fer-ho compten amb l’ajut de la formadora, dels materials i de la resta de recursos de l’aula.

Les activitats es realitzaran seguint dues dinàmiques: individual i grup sencer. En el cas del treball en grup sencer, cal destacar els debats, que requereixen la participació de tothom per tal que la discussió sigui rica i profitosa i es pugui aprendre de manera cooperativa.

Plan d’avaluació:
I) Avaluació contínua d’aprofitament:

L’avaluació de l’alumne serà continuada al llarg de tot del curs i tindrà en compte:

 • L’actitud participativa en els debats i fòrums plantejats. La participació en els debats i en els espais de treball de grup. En aquest curs el coneixement no s’adquireix només a partir d’un material, de la persona formadora o de l’entorn, sinó que es construeix dia a dia i de manera conjunta als espais compartits. És per això que el seguiment i la participació continuada a aquestes activitats compartides esdevenen especialment importants.
 • La superació de les tasques. Aquestes activitats seran retornades amb una valoració i un comentari, que permetran reflexionar sobre el treball realitzat.
 • La realització del projecte final (Google Sites)

-En general, els criteris d’avaluació que es seguiran per avaluar el participant són:

 • Implicació i constància en el desenvolupament del curs.
 • Aplicació dels continguts que s’han treballat durant el curs.
 • Qualitat de les intervencions realitzades en les activitats.
 • Capacitat de realitzar noves aportacions en les activitats de fòrum.
 • Capacitat de relacionar conceptes i informació.
 • Capacitat d’argumentar les idees exposades.
 • Grau d’estructuració de les aportacions i capacitat de síntesi.
 • Habilitat per al tractament de la informació digital.

 

L’avaluació dels diferents mòduls consistirà en:

TASQUES CRITERIS AVALUACIÓ
 • Converses
 • Altres comptes (opcional)
 • Filtres i etiquetes
 • Un diàleg per xat i videotrucada amb hangout
 • Les utilitats del xat (opcional)
 • Mantenir una conversa amb un mínim de dues persones mitjançant gmail i reenviar la cadena de correus. (5%)
 • Afegir filtres i etiquetes per mantenir la safata d’entrada de correu ben endreçada. (5%)
 • Mantenir un diàleg escrit o mitjançant videotrucada amb els companys. (5%)
 • Un document personal
 • Un document compartit
 • Tres dubtes
 • Restaurants per gaudir
 • Crear un document de text individual amb Drive. (10%)
 • Crear un document de text grupal amb Drive. (10%)
 • Crear una presentació col·laborativa amb Drive. (5%)
 • Afegir un punt a un mapa compartit. (5%)
 • Formulari capturat
 • Llibreta de notes (opcional)
 • Calendaris i recordatoris
 • Participar a un grup
 • Crear un formulari i compartir els resultats. (10%)
 • Crear un calendari personal i introduir un parell d’esdeveniments importants. (10)%
 • Deixar un comentari a un grup ja existent. (5%)
 • Un cercle a Google +
 • Fem un àlbum de fotos
 • Iniciar el blog (opcional)
 • Lloc web comunitari – Projecte del curs
 • Crear un cercle a google i compartir un contingut. (5%)
 • Muntar un àlbum de fotos i compartir-ho. (5%)
 • Crear un sites de forma col·laborativa com a projecte final del curs. (20%)

II)Avaluació de la satisfacció dels participants: es realitzarà una enquesta de valoració final del curs que recollirà suggeriments i observacions valoratives.

Requisits de certificació

Per obtenir la certificació oficial del curs cal:

 • Superar l’avaluació de les diferents activitats plantejades durant el curs, que hauran de ser valorades positivament.
 • Entregar les activitats proposades dins el termini preestablert pel formador.
 • Participar als fòrums i espais de treball en grup de l’aula virtual.
 • Presentar i aprovar el projecte final de curs.( Google sites)
Dates de realització

de l’1 al 15 de juliol del 2017

Durada

30 hores

Formadora

Sara Suñé

 

Sara Suñé @sara_sune

Llicenciada en Comunicació Audiovisual i Màster en Formació del Professorat por la UB. Professora d’audiovisuals a l’IOC i Social Media Manager.  

 

 

Inscripció