Scratch 2.0! Pensament creatiu a l’aula

[youtube height=”315″ width=”560″]https://www.youtube.com/watch?v=Pfr421xfjBE[/youtube]
Descripció de l’activitat
L’Scratch és un entorn de programació desenvolupat pel MIT (Massachusetts Institute of Technology) adreçat a nens i joves amb la finalitat de fomentar el pensament creatiu. Tot i apilant instruccions com si fossin blocs d’un joc de construccions l’alumnat pot crear des de petites animacions, fins a videojocs i obres d’art interactives. Seguint l’estela del construccionisme de Papert, l’Scratch ofereix la possibilitat de fer posar en marxa la competència d’aprendre a aprendre d’una manera d’allò més lúdica i motivadora.
Destinataris

Mestres de Cicle Mitjà i Superior de Primària. Professorat de Primer Cicle d’ESO.

Requisits tècnics dels assistents

Coneixements bàsics en l’ús d’ordinadors i Internet.

Per realitzar el curs caldrà:

Objectius
 • Conèixer les diferents teories de l’aprenentatge relacionades amb el pensament creatiu i les seves aplicacions a l’aula.
 • Adquirir coneixements bàsics de programació amb Scratch.
 • Compartir projectes amb els companys i crear-ne de nous partint de les idees dels altres.
 • Utilitzar el micròfon i la càmera per crear narracions digitals interactives.
 • Conèixer diferents opcions d’integració de Scratch dins del currículum.
Continguts
 • Mòdul 1: Marc teòric.
 • Mòdul 2: Primeres passes amb Scratch.
 • Mòdul 3: Estructures bàsiques (I).
 • Mòdul 4: Estructures bàsiques (II).
 • Mòdul 5: Estructures avançades.
 • Mòdul 6: Creació de videojocs i narracions.
 • Mòdul 7: Ús del micròfon.
 • Mòdul 8: Projecte final.
Metodologia

El curs es desenvoluparà en l’espai virtual (Moodle) d’Espiral. Cada mòdul disposarà d’un espai de debat per resoldre els dubtes específics de cada tema.

Seguint les pautes de cada bloc temàtic, els alumnes hauran de realitzar un projecte Scratch per cada mòdul utilitzant els conceptes treballats.

La darrera part del curs consistirà en la creació d’un projecte final que reculli els coneixements adquirits.

Requisits de certificació

Per obtenir la certificació oficial del curs cal:

 • Superar l’avaluació de les diferents activitats plantejades durant el curs: hauran de ser valorades positivament almenys el 80% de les tasques.
 • Lliurar les activitats proposades dins el termini establert pel formador.
 • Participar als fòrums i espais de treball en grup de l’aula virtual.
 • Presentar i aprovar el projecte final de curs.
Dates de realització

de l’1 al 17 de juliol del 2015

Durada

30 hores

Formador

frank-sabateFrank Sabaté @franksabate

Mestre a l’Escola Projecte de Barcelona. Especialista en TIC aplicades a l’educació. Participa activament en una comunitat de docents que investiguen sobre l’ús de la programació d’ordinadors i la robòtica en centres educatius.

 

 

 

Inscripció