Scratch 2.0! Pensament creatiu a l’aula

Descripció de l’activitat

L’Scratch és un entorn de programació desenvolupat pel MIT (Massachusetts Institute of Technology) adreçat a nens i joves amb la finalitat de fomentar el pensament creatiu. Tot i apilant instruccions com si fossin blocs d’un joc de construccions l’alumnat pot crear des de petites animacions, fins a videojocs i obres d’art interactives. Seguint l’estela del construccionisme de Papert, l’Scratch ofereix la possibilitat de fer posar en marxa la competència d’aprendre a aprendre d’una manera d’allò més lúdica i motivadora.

Carrega lectiva del curs

30 hores

Persones destinàtaries

Mestres de Cicle Mitjà i Superior de Primària. Professors de Primer Cicle d’ESO.

Requisits tècnics

Coneixements bàsics en l’ús d’ordinadors i Internet.

Per realitzar el curs caldrà:

– Utilitzar l’aplicació en línia d’Scratch 2.0 o disponible a http://scratch.mit.edu.

– Disposar del plugin gratuït d’Adobe Flash per poder accedir a l’aplicació en línia o bé utilitzar l’editor descarregable d’Scratch 2.0 a http://scratch.mit.edu/scratch2download/.

Objectius

 • Conèixer les diferents teories de l’aprenentatge relacionades amb el pensament creatiu i les seves aplicacions a l’aula.

 • Adquirir coneixements bàsics de programació amb Scratch.

 • Compartir projectes amb els companys i crear-ne de nous partint de les idees dels altres.

 • Utilitzar el micròfon i la càmera per crear narracions digitals interactives.

 • Conèixer diferents opcions d’integració de Scratch dins del currículum.

Continguts

Mòdul 1: Marc teòric

Mòdul 2: Primeres passes amb Scratch

Mòdul 3: Estructures bàsiques (I)

Mòdul 4: Estructures bàsiques (II)

Mòdul 5: Estructures avançades

Mòdul 6: Creació de videojocs i narracions

Mòdul 7: Ús del micròfon

Mòdul 8: Projecte final

Metodologia

El curs es desenvoluparà en l’espai virtual (Moodle) d’Espiral. Cada mòdul disposarà d’un espai de debat per resoldre els dubtes específics de cada tema.

Seguint les pautes de cada bloc temàtic, els alumnes hauran de realitzar un projecte Scratch per cada mòdul utilitzant els conceptes treballats.La darrera part del curs consistirà en la creació d’un projecte final que reculli els coneixements adquirits.

Requisitos de certificación

Per obtenir la certificació oficial del curs cal:

 

– Superar l’avaluació de les diferents activitats plantejades durant el curs: les tasques hauran de ser valorades positivament.

– Lliurar les activitats proposades dins el termini establert pel formador.

– Participar als fòrums i espais de treball en grup de l’aula virtual.

– Presentar i aprovar el projecte final de curs.

Pla d’avaluació

1) Avaluació contínua d’aprofitament:

El curs consta de 8 activitats avaluables repartides en els diferents mòduls. Consisteixen en projectes realitzats amb Scratch (a excepció del primer mòdul que es tracta d’un debat) que es fan públics a la web de Scratch i són compartits amb la resta de participants.

En els projectes es valoraran els següents aspectes:

 • Ús dels conceptes treballats al mòdul

 • Originalitat

 • Possibilitat d’aplicació a l’aula

 • Recursos utilitzats

 • Ús de conceptes treballats en mòduls anteriors

Específicament a les diferents mòduls  s’avaluarà:

Mòdul 1:

 • Participació al fòrum de debat

 • Registre a la web de Scratch

Mòdul 2:

 • Realitzar les activitats proposades amb les Scratch Cards

 • Crear un programa partint de les idees de les Scratch Cards

Mòdul 3:

 • Crear un programa on s’usin iteracions i condicionals

 • Compartir el projecte a la web de Scratch

Mòdul 4:

 • Crear un programa on s’usin variables i preguntes seguint l’exemple

 • Compartir el projecte a la web de Scratch

Mòdul 5:

 • Crear un programa on s’usin o llistes o crides a esdeveniments

 • Compartir el projecte a la web de Scratch

Mòdul 6:

 • Crear un videojoc per a dos jugadors o una animació

 • Compartir el projecte a la web de Scratch

Mòdul 7:

 • Crear un programa que utilitzi el micròfon com a dispositiu d’entrada

 • Compartir el projecte a la web de Scratch

Mòdul 8:

 • Crear un projecte que reculli tot allò treballat al llarg del curs. Ha d’anar acompanyat d’un breu escrit que expliqui el procés de creació del mateix i els recursos utilitzats.

 • Compartir el projecte a la web de Scratch

2) Avaluació de la satisfacció dels participants:

Es realitzarà una enquesta de valoració final del curs que recollirà suggeriments i observacions valoratives.

Dates de realització

de l’1 al 15 de juliol del 2016

Durada

30 hores

Formador

frank-sabateFrank Sabaté @franksabate

Mestre a l’Escola Projecte de Barcelona. Especialista en TIC aplicades a l’educació. Participa activament en una comunitat de docents que investiguen sobre l’ús de la programació d’ordinadors i la robòtica en centres educatius.