Rutines de pensament i think based learning

Descripció de l’ activitat

Curs adreçat a professorat interessat en conèixer una nova metodologia per a fomentar la inclusió de  l’alumnat a les aules i motivar-lo.
Es tracta d’un curs pràctic on es plantejaran diverses activitats que conviden a la reflexió i d’altres que conviden a conèixer una nova metodologia i la seva aplicació.
Es tracta d’eines que facilitaran l’accés, l’organització, la creació i la difusió de continguts per motivar l’alumnat.
T’hi animes?

Carga lectiva del curs

30 hores

Destinataris

Professorat d’EI, EP, ESO, Batxillerat i CF.

No és necessari saber anglès.

 

Requisits tècnics dels participants

Tenir els navegadors Mozilla Firefox, Chrome o similar actualitzats.
Coneixements previs: habilitat a l’hora de cercar d’informació, donar-se d’alta a serveis d’internet i gestió de les eines de gmail (sobretot el “Drive”)

Objectius

 • Conèixer i aplicar les visible thinking routines a les nostres assignatures.
 • Conèixer i aplicar el TBL a les nostres assignatures.
 • Planificar diverses activitats amb visual thinking routines amb TBL.
 • Compartir experiències i reflexions entre iguals.
 • Compartir les activitats dissenyades.

Continguts

Mòdul 0 – Presentació i debat inicial

 • Breu introducció al curs.
 • Ens presentem amb un avatar
 • Fòrum. Presentació amb l’avatar i l’autobiografia.

Mòdul 1 — Introducció al TBL

 • Què és el TBL des de la perspectiva dels alumnes.
 • Què és el TBL des de la perspectiva del seu creador.
 • Fòrum: hora de compartir opinions.

Mòdul 2 – Què és el TBL?

 • Teoria TBL.
 • Fòrum: Debat.

Mòdul 3 — Què són les visible thinking routines?

 • Teoria visible thinking routines.
 • Disseny de diverses activitats amb aquesta metodologia.

Mòdul 4 — Com crear visible thinking routines.

 • Són un model a seguir a les nostres classes?
 • Disseny d’una activitat.

Mòdul 5– TBL + visible thinking routines.

 • És hora de pensar.
 • Fòrum: Debat.

Metodologia

La metodologia de treball és no presencial de manera que les tasques del curs es faran “en línia”, és a dir, amb connexió a Internet i a través de la wix.

Tot i que s’anirà seguint una planificació temporal, les persones participants poden anar explorant el funcionament de l’aula i els racons del curs al seu propi ritme dins cada mòdul de treball.

En aquest curs les persones que hi participen són protagonistes; és a dir poden planificar el seu aprenentatge i construir el coneixement. Per a fer-ho compten amb l’ajut de la formadora, dels materials i de la resta de recursos de l’aula.

Les activitats es realitzaran seguint dues dinàmiques: individual i grup sencer.

Les dinàmiques individuals són activitats a compartir en fòrums de grup i tasques a entregar de forma individual a través del fòrum.

En el cas del treball en grup sencer, cal destacar els debats que es poden ocasionar al fòrum, que requereixen la participació de tothom per tal que la discussió sigui rica i profitosa i es pugui aprendre de manera cooperativa.

Pla d’ avaluació

Pla d’avaluació

Tasques

Criteris d’avaluació

Activitats obligatòries

Mòdul 0 – Presentació i debat inicial

Capacitat per a presentar-se a través de l’eina digital proposada.

Mòdul 1 — Introducció al TBL

Capacitat per reflexionar sobre el TBL.

Mòdul 2 – Què és el TBL?

Capacitat per adonar-se’n de la importància del TBL a l’aula i de quins són els seus punts més forts.

Mòdul 3- Què són les visible thinking routines?

Aplicar les visible thinking routines a diverses activitats.

Mòdul 4 — Com crear visible thinking routines.

Aplicar la creativitat per fer atractiva les visible thinking routines.

Mòdul 5– TBL + visible thinking routines.

Capacitat per trobar els punts en comú del TBL i de les visible thinking routines.

Requisits de certificació

Per a obtenir la certificació oficial del curs és necessari:

– Superar l’avaluació de les diferents activitats plantejades durant el curs: han de ser valorades positivament almenys el 100% de les tasques.

– Entregar les activitats proposades dins del plaç establert pel formador/a.

– Participar als espais de debat i treball en grup que es determinin.

– Presentar i aprovar el projecte de final del curs.

 

Formador

 

Nerea Montaño  @bastanmisalas

Professora de castellà, català i literatura castellana a batxillerat i ESO.  Empresària, directora i professora d’Acadèmia Sweet Learning.
Formadora de docents (Generalitat de Catalunya).
Graduada en Filologia hispànica a la UB i Màster de professorat a la VIU.

 

Inscripció