Rutines de pensament i think based learning

Descripció del curs

Curs adreçat a professorat interessat en conèixer una nova metodologia per a fomentar la inclusió de l’alumnat a les aules i motivar-lo.
Es tracta d’un curs pràctic on es plantejaran diverses activitats que conviden a la reflexió i d’altres que conviden a conèixer una nova metodologia i la seva aplicació.
Es tracta d’eines que facilitaran l’accés, l’organització, la creació i la difusió de continguts per motivar l’alumnat.

Destinataris

Profesorat, mestres i educadors de distints àmbits docents.

Requisits tecnològics

Tenir els navegadors Mozilla Firefox, Chrome o similar actualitzats.
Coneixements previs: habilitat a l’hora de cercar d’informació, donar-se d’alta a serveis d’internet i gestió de les eines de gmail (sobretot el “Drive”).

Objectius

 • Conèixer i aplicar les visible thinking routines a les nostres assignatures.
 • Conèixer i aplicar el TBL a les nostres assignatures.
 • Planificar diverses activitats amb visual thinking routines amb TBL.
 • Compartir experiències i reflexions entre iguals.
 • Compartir les activitats dissenyades.

Continguts

0. Presentació i debat inicial
 • Breu introducció al curs.
 • Ens presentem amb un avatar.

1. Introducció al TBL

 • Què és el TBL des de la perspectiva dels alumnes.
 • Què és el TBL des de la perspectiva del seu creador.

2. Què és el TBL?

 • Teoria TBL.

3. Què són les visible thinking routines?

 • Teoria visible thinking routines.

4. Com crear visible thinking routines.

 • Són un model a seguir a les nostres classes?

5. TBL + visible thinking routines.

 • És hora de pensar.

Metodologia

És un curs en línia que es realitza al Campus d’Espiral

Tot i que s’anirà seguint una planificació temporal, les persones participants poden anar explorant el funcionament de l’aula i els racons del curs al seu propi ritme dins cada mòdul de treball.

En aquest curs les persones que hi participen són protagonistes; és a dir poden planificar el seu aprenentatge i construir el coneixement. Per a fer-ho compten amb l’ajut de la formadora, dels materials i de la resta de recursos de l’aula.

Les activitats es realitzaran seguint dues dinàmiques: individual i grup sencer.

Les dinàmiques individuals són activitats a compartir en fòrums de grup i tasques a entregar de forma individual a través del fòrum.

En el cas del treball en grup sencer, cal destacar els debats que es poden ocasionar al fòrum, que requereixen la participació de tothom per tal que la discussió sigui rica i profitosa i es pugui aprendre de manera cooperativa.

Certificació

Per poder certificar el curs, els participants han de superar el 100% de les activitats obligatòries del mateix, en els terminis establerts, havent rebut una valoració positiva de les activitats realitzades per part de la persona formadora. El curs es certifica amb 30 hores.

Inscripció