Repensar l’aprenentatge i els espais educatius

Descripció del curs

Els aprenentatges invisibles són aquells que adquirim sense adonar-nos. Són aquells missatges que no percebem de manera conscient i que l’alumnat rep constantment del professorat, dels companys i companyes i, també, de l’espai físic. L’espai no és neutre, la seva configuració és el reflex d’uns determinats valors socials i condiciona la nostra manera de relacionar-nos i d’aprendre. És important visibilitzar aquest procés i reflexionar sobre ell per ser conscients de quines són les nostres pedagogies invisibles.

L’educació espacial és una eina d’apoderament que ens habilita per analitzar els espais amb mirada crítica i poder proposar millores per adaptar-los als nostres models pedagògics. A més, tenir recursos per reflexionar i experimentar amb la transformació dels espais d’aprenentatge amb l’alumnat ens permetrà assolir canvis més profunds, tant a nivell educatiu com comunitari.

Destinataris

Profesorat, mestres i educadors de distints àmbits docents.

Requisits tecnològics

Per participar en el curs és necessària certa habilitat en l’ús d’entorns digitals per a la realització d’activitats que propiciaran la reflexió i el debat. No cal cap programari específic.

Objectius

 • Analitzar els espais de manera crítica, entenent la seva relació amb les dimensions social, psicològica i pedagògica i el seu paper en els aprenentatges invisibles.
 • Incorporar eines de l’arquitectura, el disseny i les metodologies participatives per treballar amb l’alumnat a través de la cocreació.
 • Aprofitar els recursos del vostre entorn per millorar els espais d’aprenentatge a partir de la reutilització.

Continguts

1. Espais educatius i models pedagògics

 • Pedagogies actives i espais educatius: una perspectiva històrica
 • Anàlisis de models actuals: entorns d’aprenentatge formals i informals

2. Espais educatius i aprenentatges invisibles

 • Espai físic i espai social. Impactes de la socialització diferenciada en l’ús i l’ocupació dels espais
 • Sentir-nos bé als espais d’aprenentatge. El benestar com a indicador de qualitat dels espais
 • Perspectiva de gènere i espais eductius

3. Eines d’anàlisi i de cocreació d’espais amb l’alumnat

 • Activitats i recursos d’anàlisi participativa dels espais
 • Com interpretar els resultats
 • Definició dels objectius i les estratègies de transformació
 • Activitats i recursos de disseny col·laboratiu
 • Exemples pràctics

4. Construcció col·lectiva, reutilització i aprofitament de recursos

 • Recursos per a l’experimentació i la creació d’equipaments a través de l’aprofitament de recursos
 • Processos de treball col·lectiu i participatiu com a eina de conscienciació social i mediambiental
 • Dinàmiques DIWO/DIY (Fes-ho amb altres/Fes-ho tu mateix@)
 • Exemples pràctics

5. La planificació i la realització d’un procés de transformació de l’espai

 • Eines per a la planificació
 • Rols i participants
 • Etapes i activitats
 • Exemples pràctics

Metodologia

És un curs en línia que es realitza al Campus d’Espiral. Encara que anirem seguint una planificació temporal, podeu anar explorant el funcionament de l’aula i els seus racons al vostre propi ritme: com més exploreu més aprendreu sobre l’aula. En aquest curs vosaltres sou els protagonistes, sou els qui heu de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per a fer-ho podeu comptar amb l’ajuda del formador/a , els materials i la resta de recursos.

Les activitats es realitzen en dues dinàmiques: individual i gran grup.

Certificació

Per poder certificar el curs, els participants han de superar el 100% de les activitats obligatòries del mateix, en els terminis establerts, havent rebut una valoració positiva de les activitats realitzades per part de la persona formadora. El curs es certifica amb 30 hores

Inscripció