Multimèdia bàsica

Descripció de l’activitat

La generalització de pissarres digitals interactives a les nostres aules; l’ús didàctic de blocs, wikis, entorns virtuals d’aprenentatge, etc; i la implantació de modalitats d’aprenentatge com la Flipped Classroom o classe capgirada,  requereix  un maneig bàsic d’elements multimèdia digitals (imatges, àudio i vídeo) per part del professorat.

D’altra banda cada cop apareixen més recursos amb els quals els nostres alumnes poden publicar continguts utilitzant un llenguatge audiovisual que fa pocs anys només era a l’abast dels professionals: línies de temps, infografies, vídeos, videotutorials, etc. Aquest curs pretén donar unes nocions bàsiques per treballar didàcticament amb aquests tipus de continguts.

Destinataris

Professorat de tots els nivells educatius que desitgin iniciar-se en l’ús didàctic d’elements i aplicacions multimèdia

Requisits técnics dels participants

Coneixements bàsics del sistema operatiu (descàrrega i instal·lació de programes) i del navegador. Disponibilitat d’un ordinador (o de qualsevol altre dispositiu digital) amb  micròfon i altaveus (o auriculars), webcam i connexió a Internet.

Objetius

 • Capacitar el professorat en l’ús educatiu d’elements didàctics multimèdia.
 • Conèixer els diferents formats d’imatge, àudio i vídeo i les possibilitats de conversió.
 • Conèixer les opcions d’obtenció i edició d’imatges amb finalitat educativa.
 • Obtenir, editar, crear i compartir mitjançant Internet fitxers d’àudio.
 • Obtenir, editar, crear i compartir mitjançant Internet fitxers de vídeo.
 • Presentar la informació utilitzant diferents aplicacions que emprin un llenguatge multimèdia.
 

Continguts

 • Mòdul 1: Requeriments tècnics.
 • Mòdul 2: Tractament digital d’imatges.
 • Mòdul 3: Tractament digital d’àudio.
 • Mòdul 4: Tractament digital del vídeo.

 

Metodología

El curs és totalment pràctic i es basarà en l’ús de programes gratuïts i d’aplicacions en línia disponibles a Internet. Al llarg del curs es plantejaran activitats alternatives a les activitats obligatòries de manera que el participant pugui decidir el seu itinerari formatiu

Requisits d’acreditació

Per a l’obtenció de l’acreditació del curs cal:

 • Superar l’avaluació de les diferents activitats plantejades durant el curs: les tasques hauran de ser valorades positivament
 • Lliurar les activitats proposades dins el termini preestablert pel formador.

 

Pla d’avaluació

1) Avaluació contínua d’aprofitament:
El curs consta de 10 activitats avaluables repartides en els diferents mòduls. En algunes unitats es plantejaran activitats alternatives a les activitats obligatòries de manera que els participants podran decidir el seu itinerari formatiu.
Prèviament es realitzarà una avaluació inicial dels coneixements dels participants.

L’avaluació dels diferents mòduls consistirà en:

Mòdul 1:

 • Instal·lació d’un reproductor multimèdia i participació en un fòrum de debat

 

Mòdul 2. Unitat 1:

 • Realitzar un document de text que inclogui captures de pantalla
 • Crear una infografia (Activitat alternativa)


Mòdul 2. Unitat 2:

 • Localitzar una imatge a Internet que estigui publicada amb una llicència que permeti reproduir-la, difondre-la i preparar-la amb unes dimensions i un format adequat per ser publicada a Internet
 • Creació d’una imatge amb element interactius (Activitat alternativa)


Mòdul 2. Unitat 3:

 • Localitzar una imatge a Internet que estigui publicada amb una llicència que permeti reproduir-la i editar-la i modificar-la utilitzant diversos programes d’edició d’imatges
 • Crear un tauler de Pinterest (Activitat alternativa)

 

Mòdul 2. Unitat 4:

 • Elaboració d’un àlbum en línia
 • Creació d’una línia de temps (Activitat alternativa)

 

Mòdul 3. Unitat 2:

 • Extreure una pista d’àudio d’un CD i participar en un fòrum de debat
 • Enregistrar una fragment d’àudio mitjançant una aplicació en línia i publicar-la a la Xarxa
  (Activitat alternativa)

 

Mòdul 3. Unitat 3:

 • Enregistrar i editar una pista d’àudio
 • Crear una avatar mitjançant l’aplicació Voki
  (Activitat alternativa)

 

Mòdul 3. Unitat 4:

 • Publicar un fitxer d’àudio en format de Podcast

 

Mòdul 4. Unitat 1:

 • Descarregar un fitxer de vídeo i participació en un fòrum de debat

 

Mòdul 4. Unitat 2:

 • Enregistrar i editar un vídeo i compartir-ho a Internet
 • Crear un videotutorial i un vídeo amb l’aplicació Animoto (Activitat alternativa)

 

Les 10 activitats d’avaluació obligatòries o, si és el cas, les alternatives, es valoraran com a Fet, si compleixen els criteris mínims establerts, o No fet en cas contrari.

Per aconseguir la certificació del curs, caldrà tenir fetes les activitats establertes.

B) Avaluació de la satisfacció dels participants: es realitzarà una enquesta de valoració final del curs que recollirà suggeriments i observacions valoratives.

Dates de realització

de l’1 al 15 de juliol del 2016

Durada

30 hores

Formador

Joan PadrósJoan Padrós

Llicenciat en Biologia. Professor del CFA Palau de Mar de Barcelona. Consultor de Competències TIC a la UOC. Formador de formadors (Generalitat de Catalunya). Formador de formadors en diferents institucions (Departament d’Ensenyament, UOC, etc).

 
 
 
 
 

Inscripció