Metodologies actives i TIC

Descripció del curs

En el context de la Societat Digital, les necessitats educatives han canviat i han aparegut nous escenaris en els quals la docència ha d’adaptar-se a la manera en que aprenen els alumnes. A través de les metodologies actives facilitarem la construcció de noves realitats en les quals l’alumnat guanya protagonisme en la creació del seu aprenentatge  i el docent actua com a guia, acompanyant-lo al llarg d’aquest procés. Aquesta actitviat formativa proposa explorar diferents opcions metodològiques d’introducció de les TIC a les aules basades en la construcció d’aprenentatge per part de l’alumnat, amb l’objectiu principal de ser capaç de poder implementar canvis significatius a l’aula.

Destinataris

Docents que vulguin aprofundir en la vessant més metodològica a l’hora d’introduir les TIC a les aules

Requisits tecnològics

Per a seguir aquest curs en l’entorn Moodle necessitaràs:

 • Un navegador (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, etc)
 • Un compte de Gmail
 • Acrobat Reader

Objectius

 • Reflexionar sobre les necessitats i característiques dels actors educatius (docents i alumnes) en la societat actual. 
 • Explorar diferents propostes d’introducció de les metodologies actives a l’aula.
 • Integrar la tecnologia a l’aula des d’un punt de vista metodològic, basat en el protagonisme actiu de l’alumnat.
 • Implementar canvis significatius a l’aula mitjançant el disseny de propostes educatives basades en les metodologies actives.

Continguts

Els continguts del curs estan estructurats en 4 unitats, tal com es detalla a continuació:

Unitat 1 – Els actors educatius del segle XXI

 • Rols del docent i l’alumne en la Societat Digital
 • La Competència Digital i la Competència Digital Docent

Unitat 2 – Treball col.laboratiu

 • Entre docents
 • Entre alumnes

Unitat 3 – Metodologies actives

 • Aprenentatge basat en problemes
 • Treball per projectes
 • Flipped Classroom
 • Gamificació

Unitat 4 -Desenvolupament del projecte

 • Disseny d’una proposta educativa basada en una de les metodologies presentades a la unitat 3, triada per l’alumne.
 • Autoavaluació del propi projecte i coavaluació del d’un company/a

Metodologia

La metodologia serà eminenment pràctica. Es pretèn que els educadors participants d’aquest curs reflexionin sobre conceptes clau de l’educació, especialment en referència al rol del docent i de l’alumne actual. A la vegada, es vol proposar propostes que siguin directament aplicables a la seva aula. Seguint aquesta línia, totes les activitats que es proposaran es contextualitzaran en la realitat pròpia, per tal que es puguin aplicar i reutilitzar en les aules reals on el participant del curs imparteixi docència.

Certificació

Per a obtenir la certificació és necessari que el/la participant realitzi totes les activitats plantejades a cada una de les quatre unitats.