Fomenta una cultura de pensament la teva aula: rutines y destreses

Descripció del curs

Curs adreçat a professorat interessat en conèixer una nova metodologia per a fomentar la inclusió de  l’alumnat a les aules i motivar-lo.

Es tracta d’un curs pràctic on es plantejaran diverses activitats que conviden a la reflexió i d’altres que conviden a conèixer una nova metodologia i la seva aplicació.

Es tracta d’eines que facilitaran l’accés, l’organització, la creació i la difusió de continguts per motivar l’alumnat.

Destinataris

Mestres d’ Infantil, Primària, Secundària i Formació Professional amb interès per implementar les noves metodologies a l’aula.

Requisits tecnològics

Un ordinador amb connexió a Internet. 

Navegador actualitzat (es recomana Chrome o altres navegadors moderns). Tot i que es recomana l’ordinador, també pots fer el curs amb Tablet. 

No es requereix cap coneixement previ.

No és necessari saber anglès.

Objectius

 • Conèixer i aplicar les visible thinking routines a les nostres assignatures.
 • Conèixer i aplicar el TBL a les nostres assignatures.
 • Planificar diverses activitats amb visual thinking routines amb TBL.
 • Compartir experiències i reflexions entre iguals.
 • Compartir les activitats dissenyades.

Continguts

Mòdul 0 – Presentació i debat inicial

 • Breu introducció al curs.
 • Ens presentem amb un avatar
 • Fòrum. Presentació amb l’avatar i l’autobiografia.

Mòdul 1 — Introducció al TBL

 • Què és el TBL des de la perspectiva dels alumnes.
 • Què és el TBL des de la perspectiva del seu creador.
 • Fòrum: hora de compartir opinions.

Mòdul 2 – Què és el TBL?

 • Teoria TBL.
 • Fòrum: Debat.

Mòdul 3 — Què són les visible thinking routines?

 • Teoria visible thinking routines.
 • Disseny de diverses activitats amb aquesta metodologia.

Mòdul 4 — Com crear visible thinking routines.

 • Són un model a seguir a les nostres classes?
 • Disseny d’una activitat.

Mòdul 5– TBL + visible thinking routines.

 • És hora de pensar.
 • Fòrum: Debat.

Metodologia

La metodologia de treball és no presencial de manera que les tasques del curs es faran “en línia”, és a dir, amb connexió a Internet i a través de la wix.

Tot i que s’anirà seguint una planificació temporal, les persones participants poden anar explorant el funcionament de l’aula i els racons del curs al seu propi ritme dins cada mòdul de treball.

En aquest curs les persones que hi participen són protagonistes; és a dir poden planificar el seu aprenentatge i construir el coneixement. Per a fer-ho compten amb l’ajut de la formadora, dels materials i de la resta de recursos de l’aula.

Les activitats es realitzaran seguint dues dinàmiques: individual i grup sencer.

Les dinàmiques individuals són activitats a compartir en fòrums de grup i tasques a entregar de forma individual a través del fòrum.

En el cas del treball en grup sencer, cal destacar els debats que es poden ocasionar al fòrum, que requereixen la participació de tothom per tal que la discussió sigui rica i profitosa i es pugui aprendre de manera cooperativa.

Certificació

 • Per a obtenir la certificació oficial del curs és necessari:
 •  Superar l’avaluació de les diferents activitats plantejades durant el curs: han de ser valorades positivament almenys el 100% de les tasques.
 • Entregar les activitats proposades dins del plaç establert pel formador/a.
 • Participar als espais de debat i treball en grup que es determinin.
 • Presentar i aprovar el projecte de final del curs.