Flipped Classroom, capgira la classe!

Descripció del curs

Les persones participants en aquest curs construiran propostes d’activitats didàctiques integrant els recursos i serveis que ja utilitzen amb altres de nous, després de la seva identificació i anàlisi en funció de les matèries i nivells educatius en els que treballen, orientant-se cap el model anomenat Flipped Classroom (Classe Inversa o Classe Capgirada).

Destinataris

Professorat de qualsevol nivell educatiu que desitgin iniciar-se en la pràctica de la modalitat de la classe capgirada o Flipped Classroom i/o en l’ús que permeti l’elaboració de materials didàctics multimèdia.

Requisits tecnològics

Coneixements bàsics del sistema operatiu (descàrrega i instal lació de programes) i del navegador. Disponibilitat de dispositius electrònics (ordinadors, tauletes, mòbils…) amb  micròfon i altaveus (o auriculars) i càmara de video o webcam, amb connexió a Internet.

Objectius

  • Conèixer el model Flipped Classroom i les diferents adaptacions, els seus avantatges i inconvenients.
  • Analitzar el paper i les competències del professorat i de l’alumnat en aquesta metodologia.
  • Analitzar experiències d’èxit realitzades amb aquesta metodologia.
  • Experimentar amb les aplicacions que permeten dur a terme l’anomenada flipped classroom i la generació de continguts educatius digitals.
  • Analitzar les transformacions necessàries per estructurar una unitat didàctica mitjançant la metodologia de la classe capgirada.
  • Elaborar un projecte de classe capgirada orientat a un tema curricular.

Continguts

1. El model Flipped Classroom: concepte, àmbits d’aplicació, avantatges i inconvenients. Planificació d’una activitat formativa basada en el model de la classe capgirada.
2. Anàlisi d’experiències i propostes innovadores realitzades amb la metodologia de la classe capgirada. Selecció de materials didàctics
3. Experimentació amb les eines de generació de continguts per a la realització de materials multimèdia propis
4. Eines i estratègies per a l’elaboració d’un projecte de classe capgirada. Disseny de l’activitat
5. Elaboració de conclusions i disseny de l’avaluació de l’activitat

Metodologia

És un curs en línia que es realitza al Campus d’Espiral. El curs està estructurat en diferents temes, cada un dels quals disposarà d’una temporalització determinada, tot i que les persones participants poden anar desenvolupant les activitats al seu propi ritme de treball dins cada mòdul de treball.
Els formadors realitzaran un guiatge dels participants qui seran els protagonistes del seu procés d’ aprenentatge amb l’ajuda dels materials i recursos que es posaran a la seva disposició.
I tot això es realitzarà a través del disseny d’una activitat formativa basada en la Flipped Classroom adaptada al nivell educatiu i als continguts triats pels propis participants.

Certificació

Per poder certificar el curs, els participants han de superar el 100% de les activitats obligatòries del mateix, en els terminis establerts, havent rebut una valoració positiva de les activitats realitzades per part de la persona formadora. El curs es certifica amb 30 hores.

Inscripció