Eines Web a l’Educació

Descripció de l’activitat

En aquest curs entrarem en contacte amb l’apassionant món de les EINES WEB aplicades a l’educació. Parlarem de què és la Web 2.0, reflexionarem sobre el concepte de les xarxes socials i identificarem i provarem, alguns dels serveis que hi ha disponibles a Internet que poden servir com a recolzament a la nostra tasca docent.
Des d’aquesta perspectiva es prioritzarà l’aplicació didàctica i real dels diferents conceptes i eines, deixant en un segon pla els coneixements tècnics.
Totes les activitats a realitzar, en els diferents mòduls, serviran per elaborar un bloc propi.

PER SUPERAR EL CURS I DONAT QUE NOMÉS HI HA 30 HORES PER PODER-HO REALITZAR CALDRÀ SUPERAR UN DELS 3 ITINERARIS. CADA ALUMNE PODRÀ ESCOLLIR UN DELS 3 ITINERARIS.
HI HAURAN UNS MÒDULS OBLIGATORIS I UNS ALTRES QUE ES PODRAN ESCOLLIR SEGONS L’ITINERARI A SEGUIR:

ITINERARI 1: DISSENY GRÀFIC (MÒDULS 0,1,2,3,4,5,9,10)
ITINERARI 2: VÍDEO I SO (MÒDULS 0,1,2,3,6,7,8,10)
ITINERARI 3: COMPLET (TOTS ELS MÒDULS)

Carrega lectiva del curs

30 hores

Destinataris

Docents d’educació Infantil i Primària. Professors d’Educació secundària.

Requisits tècnics

Personals:
És necessari tenir un nivell mínim de coneixements com a usuari en l’ús dels ordinadors (competència en l’ús del sistema operatiu i Internet).

Tècnics:

· Tenir instal lat OpenOffice.org o Microsoft Office.
· Disposar d’accés a Internet i d’una adreça de correu electrònic.
· Disposar d’un compte de Google. Si encara no el teniu, podeu crear-lo des d’aquí.

És recomanable: 

· Tenir configurada la pantalla d’ordinador amb una resolució mínima de 800×600,
· Utilitzar el navegador Mozilla Firefox.
· Disposar de una càmera digital amb vídeo
· Disposar d’uns auriculars i micròfon

Objectius

L’objectiu principal del curs és conèixer les principals eines Web 2.0, i les diverses estratègies d’ús que en podem fer a l’aula.
Com a objectius més específics tenim:

– Conèixer les diferents eines web 2.0 que poden ajudar a la tasca docent.
– Realitzar una reflexió dels canvis, a tots nivells, que comporten aquestes eines, que ens permeti avançar en el procés d’actualització didàctica personal i col·lectiva.
– Conèixer les possibles aplicacions didàctiques que se’n poder deduir de l’ús d’aquestes eines.
– Aprendre les nocions bàsiques del seu funcionament per aplicar-les a l’activitat pedagògica.
– Configurar i utilitzar un blog d’aula per aplicar totes les eines web 2.0 treballades.

Programa

MÒDUL 0: CAMPUS VIRTUAL

 • Conèixer la guia d’utilització del campus virtual.

 

MÒDUL 1: WEB 2.0. DEFINICIÓ I UTILITATS

 • Comprendre la filosofia i el funcionament de la Web 2.0
 • Conèixer el paper de cada un dels agents participants.

 

MÒDUL 2: GOOGLE DOCS: GOOGLE CALENDAR

 • Conèixer l’aplicació Google calendar.
 • Comprendre la utilitat de l’eina.

 

MÒDUL 3: ELS BLOCS

 • Conèixer els conceptes bàsics referits als blocs i les diferents eines existents (Blogger, WordPress..).
 • Crear el bloc de l’aula amb l’eina Blogger i aprendre les nocions bàsiques per publicar.

 

MÒDUL 4: WEB 2.0- IMATGES AMB PHOTOSHOP

 • Teoria sobre la imatge digital.
 • Conèixer alguna aplicació web 2.0 relacionada amb l’imatge (PhotoShop Online).
 • Integració d’imatges al bloc.

 

MÒDUL 5: WEB 2.0 – PRESENTACIONS AMB SMILEBOX

 • Conèixer les aplicacions: Smilebox, slideshare.
 • Realització d’una presentació relacionada amb el món educatiu.
 • Integració de presentacions al bloc.

 

MÒDUL 6: WEB 2.0 – VÍDEO AMB YOUTUBE

 • Teoria de vídeo.
 • Conèixer l’aplicació del Youtube i Vimeo.
 • Configurar un canal de Youtube.
 • Confeccionar un petit vídeo i publicar-ho al canal Youtube propi.
 • Integració de vídeo al bloc.

 

MÒDUL 7: WEB 2.0 – SO AMB AUDACITY

 • Conèixer l’aplicació Audacity.
 • Aprendre a realitzar i editar fitxers de so.
 • Integració del so al bloc.
 • Proposar idees per l’aula relacionades amb l’àudio.

 

MÒDUL 8: SINDICACIÓ DE CONTINGUTS I MARCADORS SOCIALS

 • Entendre el concepte RSS.
 • Conèixer i provar una aplicació de sindicació de continguts.
 • Aprendre estratègies d’organització de la informació i de l’ús de les eines de marcatge social.
 • Inserir un marcador RSS al bloc.

 

MÒDUL 9 : PÒSTERS EN LÍNIA AMB EL CANVA

 • Conèixer l’aplicació Canva
 • Aprendre a realitzar un pòster en línia
 • Inserir imatges i links Exportar el pòster a un PDF
 • Integració del pòster creat al bloc.

 

MÒDUL 10: AVALUACIÓ DEL CURS

 • Valorar el curs d’eines Web 2.0
 • Integrar els coneixements al projecte final de la creació del bloc
 • Utilitzar les eines web 2.0 treballades a la tasca docent

Metodologia

El curs té una previsió de 30 hores de formació principalment online . S’estima que la previsió de dedicació de l’alumne sigui de 3 hores per mòdul)

Els participants al curs disposareu d’un usuari a la plataforma de formació virtual (Moodle) on podran accedir a tots els continguts del curs que es trobaran dividits en mòduls. La dinàmica estarà subjecte a un calendari i al principi de cada mòdul hi haurà una guia amb el que s’haurà de fer pas a pas i allà, on trobareu diferents tipus de propostes:

• Uns materials obligatoris per estudiar i consultar.
• Unes propostes de treball qualificables que caldrà lliurar al tutor virtual.
• Un fòrum de discussió i participació per a tots els alumnes.
• Materials complementaris opcionals, que serviran per aprofundir i complementar el coneixement adquirit


La tutora virtual estarà permanentment connectada, i el temps de resposta no superarà les 24 hores.

En l’educació a distància, la característica fonamental és que l’alumne, és el protagonista del seu aprenentatge.

En aquest curs tindreu una tutora (Marta Pedret) que us acompanyarà virtualment al llarg de tots els mòduls, per guiar-vos i ajudar-vos a que aprofiteu al màxim els continguts, i un grup de companys que compartiran amb vosaltres el seu coneixement, experiència i ganes d’aprendre.

La tutora us anirà proposant les activitats pertinents en cada mòdul per tal que assoliu els objectius d’aprenentatge. La persona responsable de la tutoria farà un seguiment personal del procés d’aprenentatge de cada participant basant-se amb els exercicis i a la participació dins l’espai Moodle del curs. També seran ella qui qualificarà els exercicis i valorarà el vostre aprofitament del curs i dinamitzaran els espais d’activitat comú per tal de que les vostres aportacions representin un valor afegit molt important al curs.

Es recomana utilitzar el fòrum per fer les consultes, suggeriments i recomanacions, deixant els missatges privats com a segona opció. Es desaconsella l’ús del correu electrònic, llevat de casos molt excepcionals.

No tingueu por a consultar qualsevol dubte! És tracta d’aprendre sense por a les noves tecnologies!

Pla d’avaluació

Hi hauran uns mòduls obligatoris i uns altres que es podran escollir segons l’itinerari a seguir:
Itinerari 1: disseny gràfic (mòduls 0,1,2,3,4,5,9,10)
Itinerari 2: vídeo i so (mòduls 0,1,2,3,6,7,8,10)
Itinerari 3: complet (tots els mòduls)
El curs es realitzarà de l’1 al 15 de Juliol
MÒDUL 1: DE 1 AL 3 DE JULIOL
MÒDUL 2: DEL 3 AL 4 DE JULIOL
MÒDUL 3: DEL 4 AL 6 DE JULIOL
MÒDUL 4: DEL 6 AL 8 DE JULIOL
MÒDUL 5: DEL 8 AL 10 DE JULIOL
MÒDUL 6: DEL 6 AL 8 DE JULIOL
MÒDUL 7: DEL 8 AL 10 DE JULIOL
MÒDUL 8: DEL 10 AL 13 DE JULIOL
MÒDUL 9: DEL 10 AL 13 DE JULIOL
MÒDUL 10: DEL 13 AL 15 DE JULIOL

Tasques

Criteris d’avaluació

MÒDUL 0 –        Capacitat per relacionar conceptes i informació.

–        Habilitat per realitzar noves aportacions.

–        Capacitat d’argumentació.

MÒDUL 1

Tasca  1

–  Incorporació al curs i exploració de l’aula virtual.

 

–        Qualitat de les intervencions realitzades en les activitats.

 

MÒDUL 2

Tasca 1:

–     Missatges de presentació i benvinguda al Fòrum

–     Web 2.0 .Fem el glossari

Tasca 2:

–      Qüestionari:  LES NOVES TECNOLOGIES: què vol dir TIC i què vol dir TAC?

Tasca 3:

–        Abans de passar al mòdul 2 caldrà contestar aquest qüestionari. Així veurem quin nivell hi haurà en els propers mòduls del curs. Qüestionari eines Web 2.0

–        Qualitat de les intervencions realitzades en les activitats.

–        Participació en la realització del glossari i el qüestionari.

 

 

MÒDUL 3

Tasca 1:

–        Pensem un Bloc

–        Visitem blocs

Tasca 2:

–        Participació en un bloc

Tasca 3:

–        Triem el Bloc

–        Aplicació dels continguts que s’han treballat durant el mòdul.

–        Implicació en l’elaboració conjunta d’entrades d’un bloc.

–        Capacitat d’argumentar l’opció escollida.

 

MÒDUL 4

Tasca 1:

–        Imatge Retocada amb el Photoshop Express.

 

Tasca 2:

–        Imatges retocades – capes.

 

Tasca 3:

–        Escollim la Imatge

–        Aplicació dels continguts que s’han treballat durant el mòdul.

–        Habilitat d’edició d’una imatge.

–        Capacitat d’argumentar l’opció escollida.

 

 

MÒDUL 5

Tasca 1:

–        Creació d’un Smilebox a la plataforma i penjar-ho al fòrum

Tasca 2:

–      Triem el Simlebox

–        Habilitat de creació d’una presentació.

–        Aplicació dels continguts que s’han treballat durant el mòdul.

–        Capacitat d’argumentar l’opció escollida.

 

 

MÒDUL 6

Tasca 1:

–          Creació d’un Canal Youtube.

Tasca 2:

–          Descarregar un vídeo de Youtube.

Tasca 3:

–          Pujar un vídeo privat al Youtube

Tasca 4:

–          Integrar el vídeo al bloc

–        Habilitat en la publicació d’un vídeo.

–        Capacitat de configuració d’un canal Youtube.

–        Aplicació dels continguts que s’han treballat durant el mòdul.

 

MÒDUL 7

Tasca 1:

–        Enregistrar la veu amb el micròfon.

Tasca 2:

–        Unim dues cançons retallades

–        Habilitat d’edició d’una cançó.

–        Aplicació dels continguts que s’han treballat durant el mòdul.

 

MÒDUL 8

Tasca 1:

–  Cerca de canals RSS

Tasca 2:

–      Subscripció a un canal RSS del Departament d’Ensenyament

–        Identificació de canals RSS

–        Aplicació dels continguts que s’han treballat durant el mòdul.

 

MÒDUL 9

Tasca 1:

–    Creació d’un compte d’usuari al Canva.

Tasca 2:

–  Creació d’un pòster amb imatges i un link del vídeo del youtube penjat.

Tasca 3:

–    Publicar el pdf del pòster al bloc personal.

–        Aplicació dels continguts que s’han treballat durant el mòdul.

–        Habilitat d’edició d’un pòster online.

 

MODUL 10 Projecte final

Tasca 1:

–        Presentació del projecte final del Bloc.

Tasca 2:
– Qüestionari avaluació

–        Aplicació dels continguts que s’han treballat durant el curs.

–        Implicació i constància en el desenvolupament del curs.

–        Implicació en els terminis de lliurament de les activitats.

 

Participació en debats i fòrums –        Qualitat de les intervencions realitzades en les activitats.

–        Capacitat de realitzar noves aportacions en les activitats de fòrum.

–        Capacitat d’argumentar les idees exposades.

Requisits de certificació

L’avaluació de l’alumne serà continuada al llarg de tot del curs i tindrà en compte:

• La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades
• L’actitud participativa en els debats i fòrums plantejats
• La realització del projecte final

Dates de realització

de l’1 al 15 de juliol del 2017

Durada

30 hores

Formador

 

Marta Pedret Fontova 

Mestra de primària, Cap d’Estudis i Cap del Departament TIC a l’escola Joan Roca (Barcelona). Especialista en TIC, robòtica i programació al món educatiu. Formadora de mestres en diferents associacions i entitats. Investigadora, constant, de noves tecnologies i del moviment Maker i de la fabricació en 3D.

 

Inscripció