Eines TAC per a la inclusió del tot l’alumnat

[youtube height=”315″ width=”560″]https://www.youtube.com/watch?v=E7-wH2W8vgk[/youtube]

Descripció de l’activitat

En aquest curs coneixerem les pautes del disseny universal per l’aprenentatge que ens aporten un conjunt de recomanacions per dissenyar materials, activitats i metodologies més inclusives per atendre tota la diversitat de l’aula.
Lligades a aquestes pautes descobrirem eines TAC d’ús general que faciliten l’accessibilitat als continguts, possibiliten l’actuació dels alumnes en diversos formats, fomenten la cooperació entre iguals, i ajuden en la planificació i en l’autoavalaució.

Càrrega lectiva del curs

30 hores

Destinataris

Docents de qualsevol especialitat de primària i secundària. Les eines que es presentaran són generals i per tant adaptables a diversos nivells i matèries.

Requisits tècnics dels participants

Els participants han de ser usuaris digitals de nivell mitjà, capaços de navegar per internet, registrar-se a un servei web i utilitzar el correu eletrònic.

Objectius

 • Reflexionar sobre la inclusió educativa i com les TAC ens poden ajudar a assolir aquest repte.
 • Conèixer les pautes de disseny universal per l’aprenentatge per tal de poder crear materials, activitats i metodologies més obertes i flexibles que creïn oportunitats d’èxit per tot l’alumnat.
 • Presentar eines, recursos i estratègies TAC d’aplicació específica que donin resposta a la diversitat de l’alumnat.

 

Continguts

 • Mòdul 1. Introducció
  • Què és la inclusió?
  • Les pautes del disseny universal per l’aprenentatge (DUA).
 • Mòdul 2. Principi 1: Proporcionar múltiples maneres de representació
  • Complements d’accessibilitat dels navegadors
  • Continguts i recursos d’aprenentatge en múltiples formats (bancs d’imatge i de vídeo, taulers virtuals, pàgines web, el bloc).
 • Mòdul 3. Principi 2: Proporcionar múltiples maneres per l’acció i l’expressió
  • Diversos formats per participar (eines per fer vídeo, gravar veu, prendre notes…)
  • La creativitat en les activitats d’aula (eines per crear històries, dibuixos, presentacions…)
 • Mòdul 4. Principi 3: Fomentar el compromís de diverses maneres.
  • Entorns d’aprenentatge personalitzats (escriptoris personalitzats)
  • Cooperació i avaluació entre iguals (eines de creació conjunta de documents, xarxes socials educatives)
  • Autoavaluació a través de la rúbrica (eines per crear rúbriques d’avaluació)

 

Metodologia

La metodologia de treball és no presencial de manera que les tasques del curs es faran “en línia”, és a dir, amb connexió a Internet i a través de l’ aula virtual (Moodle) d’Espiral.

En aquest curs les persones que hi participen són protagonistes actius del seu procés d’aprenentatge: són qui ha de construir nous materials, provar les eines proposades i participar en els fòrums de discussió.
Les activitats són obertes i es poden resoldre amb diverses eines en funció de les necessitats i preferències dels participants.

Pla d’avaluació

A) Avaluació contínua d’aprofitament:

Els alumnes del curs hauran de realitzar les activitats presentades a continuació:

 

Mòdul 1

Activitat 1: Fòrum de reflexió i debat sobre la indefensió apresa i les pautes del DUA

Mòdul 2

Activitat 1: Creació d’un Symbaloo o Pinterest sobre recursos multimèdia i accessibilitat.
Activitat 2: Creació/adaptació d’un recurs en múltiples formats.

Mòdul 3

Activitat 1: Proposar una activitat per resoldre de manera oberta en múltiple format.

Mòdul 4

Activitat 1: Proposar una activitat col·laborativa i preparar l’espai.

Activitat 2: Preparar una activitat per donar suport a la planificació

Activitat 3: Preparar una rúbrica d’autoavaluació.

 

Projecte final

Proposta didàctica amb un web, bloc… en la qual es presentin recursos amb múltiple format, activitats obertes i es fomenti la interacció, l’autoavaluació i l’autorregulació de les pròpies activitats.

Les activitats anteriors es valoraran amb rúbriques que es compartiran amb els participants. En el projecte final es demanarà als participants que autoavaluïn el seu projecte a través d’una rúbrica.

B) Avaluació de la satisfacció dels participants: es realitzarà una enquesta de valoració final del curs que recollirà suggeriments i observacions valoratives.

Requisits de certificació

Per obtenir la certificació oficial del curs cal:

-Superar l’avaluació de les diferents activitats plantejades durant el curs.

-Entregar les activitats proposades dins el termini preestablert pel formador.

-Participar als fòrums i espais de treball en grup de l’aula virtual.

-Presentar i aprovar el projecte final de curs.

Dates de realització

de l’1 al 15 de juliol del 2016

Durada

30 hores

Formadora

Maria MaciàMaria Macià @mariaistwitting

Docent de secundària en l’especialitat d’orientació educativa. Actualment, tècnic docent a l’ Àrea TAC del Departament d’Ensenyament de Catalunya. Màster en Educació i TIC de la UOC. Formadora de formadors en inclusió digital (Generalitat de Catalunya). Membre de la Junta ampliada de l’Associació Espiral, educació i tecnologia i coordinadora de l’equip d’Inclusió digital.

Inscripció