Eines per a millorar la relació amb l’alumnat

Descripció de l’activitat

Cap relació no és senzilla. Qualsevol relació demana molt d’esforç i voluntat, a més d’altres ingredients com la ment i el cor oberts per tenir la paciència d’escoltar i comunicar allò que és essencial. Aquest programa formatiu va dirigit a tots aquells professionals que cada dia tenen el repte d’aportar el seu gra de sorra per a que els seus alumnes puguin aprendre, entre d’altres, a comunicar-se i autogestionar-se millor, alhora que ho fan ells mateixos. Per assolir aquest objectiu cal tenir present que les emocions constitueixen el vincle fonamental amb les altres persones; tenen a veure amb la motivació i són una via d’informació sobre la nostra percepció tant del que passa al nostre voltant com al nostre propi interior. Es pretén oferir un espai on poder reflexionar sobre la pròpia tasca professional i cercar estratègies per aconseguir territoris on les intervencions amb els alumnes condueixin a relacions efectives i afectives.

Carga lectiva del curs

30 hores

Destinataris

Docents de qualsevol especialitat de primària i secundària. Les eines que es presentaran són generals i per tant adaptables a diversos nivells i matèries.

Requisits tècnics

Els participants han de ser usuaris digitals de nivell mitjà, capaços de navegar per internet,  registrar-se a un servei web, utilitzar el correu eletrònic, fitxers i directoris. Necessari l’Acrobat Reader per llegir arxius pdf.

Objectius

 • Conèixer i gestionar les emocions bàsiques a la fi de millorar les habilitats comunicatives. 
 • Crear climes de confiança a l’aula.
 • Desenvolupar un pla de millora personal aplicat a la vostra realitat professional. 

Programa

Mòdul 0 – Com és l’entorn Moodle?

Què és Moodle?

Breu guia del Campus Virtual

Mòdul 1 – Identificar models de comportament i obrir ponts de relació.

Els nens i les emocions.

Educar en l’autonomia.

Models de comportament.

La regulació emocional.

Comportament i motivació.

 Mòdul 2 – L’assertivitat: model de comunicació i conducta.

Comunicació efectiva i afectiva.

Comunicació i llenguatge.

Missatges i autoconceptes.

Com demanar canviar el comportament de forma assertiva.

 Mòdul 3 – Marc conceptual de les emocions.

 Concepte i components de l’emoció.

Circuit cerebral de les emocions.

Sistema límbic.

El significat de les emocions.

Mòdul 4 – Bases per al desenvolupament de les competències interpersonals en els alumnes.

Intel·ligència interpersonal.

Empatia.

La importància de saber demanar perdó.

El valor del respecte.

Mòdul 5 – Recursos educatius per millorar la relació amb els alumnes.

Recursos educatius en l’àmbit de l’educació emocional.

Guió per fer intervencions. 

12 actituds per millorar la relació amb l’alumnat. 

Metodologia

La metodologia de treball és no presencial de manera que les tasques del curs es faran “en línia”, és a dir, amb connexió a Internet i a través de l’ aula virtual (Moodle) d’Espiral.

Al posar èmfasis en la relació amb l’alumnat i per treure el màxim profit al curs, per respondre cal que us centreu més en aspectes vivencials i d’experiències que no pas en teories, hem de tenir sempre present  que l’objectiu fonamental consisteix en fer un pla de millora pràctic i ajustat a cadascú de vosaltres.  Tot i així podeu il·lustrar les vostres respostes amb exemples o fragments de text, vinyetes, pel·lícules, dibuixos,…. sigueu creatius! 

Pla d’avaluació

Activitat 0- Mòdul 0: Presentació al fòrum. 
 • Presentar-se  abans d’iniciar el curs. 
Activitat 1- Mòdul 1: Anàlisi de la relació comportament-reforç a l’aula 
 • Capacitat per relacionar conceptes i informació•  Habilitat per transferir la informació als comportaments observats a l’aula.
 • Capacitat d’argumentació.
Activitat 2 – Mòdul 2. Diguem que dius i et diré a què responc.
 • Capacitat per relacionar conceptes i informació
 • Aportació de frases de “collita pròpia” emprades amb els infants.
 • Capacitat d’argumentació
Activitat 3 – Mòdul 3. Les emocions que em mouen.  
 • Capacitat per relacionar conceptes i informació.
Activitat 4 – Mòdul 4. Traduir el valor del respecte a comportaments concrets.
 • Capacitat per relacionar conceptes i informació
 • Habilitat per transferir la informació als comportaments observats a l’aula.
 • Capacitat d’argumentació
Activitat 5. Mòdul 5. 
 • Correspon al pla de millora personal que és el projecte final.
Participació en debats i fòrums · Participació activa i continuada i aportació (pròpia o en resposta a la de companys) a tots els mòduls de treball. Intercanviar materials, idees, suggeriments, lectures…
Projecte final Redacció i elaboració d’un pla de millora personal on es descriuran les eines, temporització, recursos que utilitzarem per a millorar la relació amb l’alumnat. Consisteix a l’elaboració d’un pla de millora possibilista, és a dir, que es pugui ajustar a la realitat de l’entorn educatiu, centre escolar, on es treballa. (Si no s’ està en actiu, posar les condicions més realistes possibles)

B) Avaluació de la satisfacció dels participants: es realitzarà una enquesta de valoració final del curs que recollirà suggeriments i observacions valoratives.

Requisits de certificació

-Superar l’avaluació de les diferents activitats plantejades durant el curs.

-Entregar les activitats proposades dins el termini preestablert pel formador.

-Participar als fòrums i espais de treball en grup de l’aula virtual.

-Presentar i aprovar el projecte final de curs.

Dates de realització

de l’1 al 15 de juliol del 2017

Durada

30 hores

Formador

 

Nuria Molina @nuriamolinamate

Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona. Diplomas de Postgrado en Educación Emocional, en Bioética y calidad de vida, en filosofía moral. Técnica en Dietética y Nutrición. Formadora de formadores en “Ecologia Emocional”. Investigación para la tesis doctoral en Bioética.

 

Inscripción