Eines digitals per la inclusió a les aules

Descripció de l’activitat

Curs adreçat a professorat interessat en conèixer eines digitals per a fomentar la inclusió de tot l’alumnat a les aules.
Es tracta d’un curs pràctic on es plantejaran activitats que faran servir la tecnologia com a suport d’aprenentatge.
Es tracta d’eines que facilitaran l’accés, l’organització, la creació i la difusió de continguts digitals.
En resum, t’emportaràs una motxilla ben plena d’eines digitals per aplicar a l’aula. T’hi esperem!

Carrega lectiva del curs

30 hores

Destinataris

Docents d’infantil, primària i/o secundària que imparteixin qualsevol matèria donat que els continguts digitals són transversals.

Requisits tècnics dels participants

Tenir els navegadors Mozilla Firefox, Chrome o similar actualitzats.

Coneixements previs: habilitat a l’hora de cercar d’informació, donar-se d’alta a serveis d’internet i gestió de les eines de gmail.

Objectius

 • Conèixer la funcionalitat de diferents eines digitals.

 • Planificar activitats on les eines digitals siguin un recurs.

 • Compartir experiències i reflexions entre iguals.

Continguts

Mòdul 0 – Presentació i debat inicial

 • Breu guia del Campus Virtual

 • Ens presentem amb un avatar

 • Debat. Què entenem per inclusió?

Mòdul 1 — Eines d’accés a la informació.

 • Netejadors d’informació

 • Lectors de pantalla

Mòdul 2 – Eines d’organització de la informació

 • Mapes conceptuals

 • Núvols de paraules

 • Murs digitals

Mòdul 3 — Creació de contingut i difusió

 • Presentacions creatives

 • Repositori de recursos Symbaloo

Mòdul 4 — Projecte final

 • Eines col.laboratives

 • Disseny d’una activitat inclusiva

Metodologia

La metodologia de treball és no presencial de manera que les tasques del curs es faran “en línia”, és a dir, amb connexió a Internet i a través de l’ aula virtual (Moodle) d’Espiral.

Tot i que s’anirà seguint una planificació temporal, les persones participants poden anar explorant el funcionament de l’aula i els racons del curs al seu propi ritme dins cada mòdul de treball. 

En aquest curs les persones que hi participen són protagonistes, són qui ha de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per a fer-ho compten amb l’ajut de la formadora, dels materials i de la resta de recursos de l’aula.

Les activitats es realitzaran seguint dues dinàmiques: individual o grup sencer.

Les dinàmiques individuals són activitats a compartir en fòrums de grup o bé tasques a entregar de forma individual.

En el cas del treball en grup sencer, cal destacar els debats, que requereixen la participació de tothom per tal que la discussió sigui rica i profitosa i es pugui aprendre de manera cooperativa

Pla d’avaluació

Pla d’avaluació

Tasques

Criteris d’avaluació

Activitats obligatòries

Mòdul 0. Tasca 1 Presentació Voky

Capacitat per a presentar-se a través de l’eina digital proposada.

Mòdul 1. Tasca 3. Extensions navegador

Habilitat per a instal.lar extensions al navegador.

Mòdul 2. Tasca 5. Mur digital

Saber utilitzar el mur digital com a eina de gestió de la informació a l’aula

Mòdul 3. Tasca 6. Mapa conceptual

Aplicar l’eina del mapa conceptual per a resumir i extreure idees principals.

Mòdul 3. Tasca 8 Presentació (a triar)

Habilitat per a fer una presentació original basada en imatges i poc text.

Môdul 3. Tasca 9 Symbaloo (a triar)

Organització d’un symbaloo propi que reculli com a mínim les eines presentades al curs.

Participació en fòrums Tasca 2 i 4

Capacitat crítica a l’hora d’opinar en un fòrum.

Saber argumentar les opinions exposades

Mòdul 4. Tasca 10. Projecte final

Mostrar coneixements i creativitat a l’hora d’implementar les eines treballades aplicades a una activitat concreta.

Requisits de certificació

Per a obtenir la certificació oficial del curs és necessari:

– Superar l’avaluació de les diferents activitats plantejades durant el curs: han de ser valorades positivament almenys el 100% de les tasques.

– Entregar les activitats proposades dins del plaç establert pel formador/a.

– Participar als espais de debat i treball en grup que es determinin.

– Presentar i aprovar el projecte de final del curs.

Formador

 

Sandra Gay @sandragabo

Mestra d’educació física a primària. Màster d’Educació i TIC a la UOC. Referent TAC al CRP Maresme II a Pineda de Mar. Formadora de docents en diferents modalitats formatives del Departament d’Ensenyament.
Em considero una persona inquieta, amb ganes d’aprendre i sobretot, amb interès per la difusió d’eines digitals i la seva implementació a les aules per afavorir la igualtat d’oportunitats. M’agrada acompanyar el professorat cap a canvis metodològics.

 

Inscripció