Eines digitals per la inclusió a les aules

Descripció del curs

Aquest curs de formació telemàtica pretén oferir eines digitals per a facilitar l’accés a la informació per part de tot l’alumnat, oferint igualtat d’oportunitat.

Són molts els recursos i la varietat de metodologies que els docents podem aplicar a les aules amb la finalitat d’arribar a tots alumnes i de personalitzar el seu procés d’aprenentatge. Alguns d’aquests recursos són els que ens ofereixen les eines digitals.

En aquest curs plantejarem diverses eines: algunes per a accedir a la informació, d’altres per a tractar la informació i crear contingut i d’altres per a fer-ne difusió. Totes elles ens ajudaran a dissenyar activitats que es podran implementar a l’aula properament.

Sabem que l’alumne és el protagonista de l’aprenentatge i per aquest motiu, el professorat ha de conèixer varietat de recursos per a poder acompanyar a l’alumne durant aquest procés.

Es tracta d’un curs pràctic on oferirem espais de reflexió, de debat, activitats individuals, espais on compartirem les activitats planificades.

Destinataris

Docents d’infantil, primària i/o secundària.

Requisits tecnològics

Per seguir aquest curs necessitareu:

Un navegador modern (per exemple Mozilla Firefox, Google Chrome, o d’altres)

Un processador de textos (OpenOffice Writer, MS Word, serveis en línia)

Un lector de pdf (com ara el Acrobat Reader).

Objectius

 • Conèixer la funcionalitat de diferents eines digitals.
 • Planificar activitats on les eines digitals siguin un recurs.
 • Compartir experiències i reflexions entre iguals.

Continguts

0. Presentació i debat inicial

1. Eines d’accés a la informació

 • Netejadors d’informació
 • Lectors de pantalla

2. Eines d’organització de la informació

 • Mapes conceptuals
 • Núvols de paraules
 • Murs digitals

3. Creació de contingut i difusió

 • Presentacions creatives
 • Repositori de recursos Symbaloo

4. Projecte final

 • Eines col.laboratives
 • Disseny d’una activitat inclusiva DUA

Metodologia

És un curs en línia que es realitza al Campus d’Espiral.

Tot i que s’anirà seguint una planificació temporal, les persones participants poden anar explorant el funcionament de l’aula i els racons del curs al seu propi ritme dins cada mòdul de treball.

En aquest curs les persones que hi participen són protagonistes, són qui ha de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per a fer-ho compten amb l’ajut de la formadora, dels materials i de la resta de recursos de l’aula.

Les activitats es realitzaran seguint dues dinàmiques: individual o grup sencer.

Les dinàmiques individuals són activitats a compartir en fòrums de grup o bé tasques a entregar de forma individual.

En el cas del treball en grup sencer, cal destacar els debats, que requereixen la participació de tothom per tal que la discussió sigui rica i profitosa i es pugui aprendre de manera cooperativa.

Certificació

Per poder certificar el curs, els participants han de superar el 100% de les activitats obligatòries del mateix, en els terminis establerts, havent rebut una valoració positiva de les activitats realitzades per part de la persona formadora. El curs es certifica amb 30 hores.

 

Inscripció