Daniel García

Professor de Espanyol com a llengua extrangera a Nanyang Technological University, Singapur. Formador de formadors a Espiral i CRFP Castilla-La Mancha. Membre de la Comissió Científica de la Revista IB Journal of Teaching Practice. Llicenciat en Filologia Hispànica, Màster en Investigació en Docència de Llengua i Literatura. Actualment realitza el doctorat en Educació Inclusiva per la Universitat de les Illes Balears especialitzat en Mitjans Audiovisuals i Educación. Més info: http://www.daniyecla.com