Creativitat a l’aula: recursos, tècniques i eines per innovar creant

Descripció del curs

La creativitat, una capacitat que molts consideren pròpia dels artistes. Pintors, escriptors, músics, etc, són persones creatives. Però, què passa amb els docents? Per ventura no podem ser-ho? Podem, i de fet, devem. La creativitat és el pilar fonamental que sosté l’anomenada “innovació educativa”. Ser creatius ens ajuda a prendre rutes no transitades, crear camins nous, veure més enllà del que és obvi, equivocar-nos i aprendre dels errors, arriscar.
Molts deixem d’entrenar aquesta capacitat quan deixem de ser nens, amb aquest curs pretenem reprendre aquest “jo creatiu” que tots portem dins. Desempolsar les nostres habilitats per crear, imaginar, trobar solucions alternatives. Només practicant nosaltres serem capaços de fomentar-lo en el nostre alumnat. Creatiu es neix i es fa, i en aquest curs ho comprovarem.

Destinataris

Docents de tots els nivells educatius i matèries (des d’infantil a educació superior), estudiants de magisteri i persones relacionades amb l’educació.

Requisits tecnològics

Descobrirem i utilitzarem aplicacions en línia, de manera que tenir connexió a Internet serà fonamental. Alguns recursos seran descarregables i imprimibles, amb el que es recomana (no és obligatori) tenir accés a impressora.

Serà molt recomanable disposar de compte de Twitter per compartir alguns recursos i crear xarxa.

Objectius

 • Conèixer els fonaments i la base neuropsicològica que sustenta el pensament divergent i la creativitat.
 • Entendre i ser capaç de dur a terme les etapes del procés creatiu.
 • Adquirir estratègies per entrenar les habilitats creatives i superar els bloquejos mentals, en el propi docent i en l’alumnat.
 • Practicar tècniques creatives per aplicar a classe, generals o específiques en funció de la matèria / nivell impartit.
 • Adquirir eines per fomentar a l’aula ambients creatius.
 • Utilitzar diferents recursos i eines digitals amb les de promoure el pensament divergent de l’alumnat.
 • Conèixer recursos creatius per atendre la diversitat de l’alumnat.

Continguts

1. CREATIVITAT I PENSAMENT DIVERGENT

 • Què és la creativitat i el pensament divergent.
 • Pensament crític i creatiu.
 • Creativitat i innovació educativa.

2. EL PROCÉS CREATIU

 • Etapes del procés creatiu.
 • Habilitats creatives: com entrenar-les.
 • Barreres mentals i bloquejos a la creativitat.

3. CREATIVITAT A L’AULA

 • Tècniques creatives.
 • Recursos TIC / TAC per introduir la creativitat a l’aula.
 • Ambients creatius.
 • Creativitat en el currículum escolar.
 • Experiències d’èxit i materials per fer servir a l’aula.

4. CREATIVITAT I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT

 • Diversitat de l’alumnat i intel·ligències múltiples.
 • Altes capacitats i creativitat.
 • Eines TIC / TAC creatives per atendre la diversitat de l’alumnat.

Metodologia

És un curs en línia que es realitza al Campus d’Espiral, dins el qual es lliuraran materials didàctics i propostes d’activitats a realitzar, fent ús de diferents eines i recursos TIC / TAC.
Donades les característiques del curs (entrenar la creativitat de cada participant), els treballs personals seran principalment individuals, però el curs comptarà amb espais (fòrums) per a la posada en comú i l’establiment de xarxes entre docents. A més, algunes propostes seran per treballar de forma col·laborativa.

Certificació

Per poder certificar el curs, els participants han de superar el 100% de les activitats obligatòries del mateix, en els terminis establerts, havent rebut una valoració positiva de les activitats realitzades per part de la persona formadora. El curs es certifica amb 30 hore

 

Inscripció