Creativitat a l’aula: recursos, tècniques i eines per innovar creant

Descripció del curs

La creativitat, una capacitat que molts consideren pròpia dels artistes. Pintors, escriptors, músics… són persones creatives. Però, què passa amb els docents? Per alguna raó no podem ser-ho? Podem, i de fet, ho hem de ser. La creativitat és la bastida fonamental que sosté la denominada “innovació educativa”. Ser creatius ens ajuda a prendre rutes no transitades, crear camins nous, veure més enllà de l’obvietat, equivocar-nos i aprendre de les errades, arriscar…

En aquest curs entrenarem les nostres capacitats creatives a travès de múltiples dinàmiques que més tard es podran dur a terme a l’aula per fomentar també la creativitat del nostre alumnat. És un curs pràctic, actiu i flexible. S’adapta als diferents participants ja que seran ells i elles els qui li aniran donant forma.

Destinataris

Docentes de tots els nivells i especialitats

Requisits tecnològics

Empieza a escribir o escribe / para elegir un bloque

Descobrirem i utilitzarem aplicacions online, per tant, tenir connexió a Internet serà fonamental. Alguns recursos es podran descarregar i imprimir, amb el que es recomana (no és obligatori) tenir accés a impressora.

Serà molt recomanable disposar de compte de Twitter per a compartir alguns recursos i crear xarxa.

Per a fer aquest curs s’ha d’estar familiaritzat amb l’ús de les TAC, bàsicament: ús d’Internet, correu electrònic, ús de xarxes socials, gestió de fitxers i carpetes… Tot i així, no cal ser experts, és suficient amb no tenir-ne por i unes habilitats mínimes.

Objectius

 • Conèixer els fonaments i la base neuropsicològica que sustenta el pensament divergent i la creativitat.
 • Entendre i ser capaç de dur a terme les etapes del procés creatiu.
 • Adquirir estratègies per a entrenar les habilitats creatives i superar els bloquejos mentals, en el propi docent i en l’alumnat.
 • Practicar tècniques creatives per a aplicar a l’aula, generals o específiques en funció de la matèria/nivell impartit.
 • Adquirir eines per a fomentar a l’aula ambients creatius.
 • Utilitzar diferents recursos i eines digitals amb les quals promoure el pensament divergent de l’alumnat.
 • Conèixer recursos creatius per a atendre la diversitat de l’alumnat.

Continguts

MÒDUL 1. CREATIVITAT I PENSAMENT DIVERGENT

 • Què és la creativitat i el pensament divergent.
 • Pensament crític i creatiu.
 • Creativitat i innovació educativa.

MÒDUL 2. EL PROCÉS CREATIU

 • Etapes del procés creatiu.
 • Habilitats creatives: com entrenar-les.
 • Barreres mentals i bloquejos a la creativitat.

MÒDUL 3. CREATIVITAT A l’AULA

 • Tècniques creatives.
 • Recursos TIC/TAC per a introduir la creativitat a l’aula.
 • Ambients creatius.
 • Creativitat al currículum escolar.
 • Experiències d’èxit i materials per utilitzar a l’aula.

MÒDUL 4. CREATIVITAT I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT

 • Diversitat de l’alumnat i intel·ligències múltiples.
 • Altes capacitats i creativitat.
 • Eines TIC/TAC creatives per a atendre la diversitat de l’alumna

Metodologia

El curs es durà a terme de forma no presencial, aprofitant l’entorn telemàtic d’aprenentatge en l’espai virtual (Moodle) d’Espiral. Dins d’aquest espai es lliuraran materials didàctics i propostes d’activitats a realitzar, fent ús de diferents eines i recursos TIC/TAC.

Tenint en compte les característiques del curs (entrenar la creativitat de cada participant), els treballs personals seran principalment individuals, tot i així el curs comptarà amb espais (fòrums) per a la posada en comú i l’establiment de xarxes entre docents. A més, algunes propostes seran per a treballar de forma col·laborativa.

Certificació

Per a certificar una activitat a les persones assistents totes les activitats obligatòries del curs hauran de ser lliurades.

Les 15 activitats obligatòries es divideixen en 10 tasques i 5 fòrums. S’hauran de realitzar el 100% de les tasques amb valoració positiva (apta) per part dels formadors. També s’hauran de fer les 5 aportacions als fòrums.