Com treballar amb dispositius mòbils a l’aula.

[youtube height=”315″ width=”560″]https://www.youtube.com/watch?v=Lrugwk3Nhyc[/youtube]

Descripció de la activitat

L´ús habitual dels dispositius mòbils a la nostra vida diària i la seva versatilitat representa tota una oportunitat que no podem desaprofitar en educació.

Les seves característiques de multifuncionalitat, integració d’elements multimèdia, portabilitat i connectivitat fan dels mòbils i les tauletes eines excel·lents per a la implementació de la tecnologia a les aules de manera senzilla.

Amb aquest curs volem oferir l’oportunitat d’experimentar amb aquests dispositius, conèixer les múltiples possibilitats educatives d’una bona col·lecció d’apps i altres serveis i  facilitar  un canvi metodològic en la nostra tasca diària com a educadors.

Carrega lectiva del curs

30 hores

Destinataris

Professorat interessat en conèixer eines i serveis per treballar amb dispositius mòbils a l’educació.

Requisits tècnics dels participants

Les persones participants han de tenir interès per la temàtica del curs i disposar d’un dispositiu mòbil o tauleta així com les destresses habituals per a seguir un curs online ( ús navegador, adjuntar fitxers i intervenció en fòrums)

Objectius

 • Conèixer, experimentar i analitzar les possibilitats dels dispositius mòbils com a instruments de creació de contingut, de comunicació i de col·laboració en entorns educatius.
 • Descobrir l’eficiència de les eines (apps) en el procés d’ensenyament-aprenentatge per proposar noves dinàmiques d’aula.
 • Descobrir i classificar aplicacions (apps) per a tauletes i mòbils en funció de competències i necessitats.
 • Promoure el canvi metodològic coneixent, proposant i compartint experiències i propostes innovadores.

 

Continguts

 • Mòdul 1: Introducció al mobile-learning, context i oportunitats d’ensenyament i aprenentatge.
 • Mòdul 2: Comunicació audiovisual: el potencial didàctic del so i la imatge a l’aula.
 • Mòdul 3: Escriptura i lectura digital: treballem la competència lingüística.
 • Mòdul 4: Multimèdia i creativitat. Alumnes i mestres creadors de continguts.
 • Mòdul 5: Disseny d’activitats didàctiques en entorns d’aprenentatge mòbil.

 

Metodologia

La metodologia de treball és no presencial de manera que les tasques del curs es faran “en línia”, és a dir, amb connexió a Internet i a través de l’ aula virtual (Moodle) d’Espiral.

Tot i que s’anirà seguint una planificació temporal, les persones participants poden anar explorant el funcionament de l’aula i els racons del curs al seu propi ritme dins cada mòdul de treball.

En aquest curs les persones que hi participen són protagonistes, són qui ha de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per fer-ho compten amb l’ajut dels formadors, dels materials i de la resta de recursos de l’aula.

Pla d’avaluació

A) Avaluació contínua d’aprofitament:

L’avaluació del curs es realitzarà a partir de:

 • El lliurament de les activitats de cada mòdul. Les activitats s’han de lliurar dins els terminis fixats per l’equip de formació del curs.
 • La participació en els debats a l’aula virtual.
 • La participació en les reflexions i valoracions finals sobre els aprenentatges del curs.

 
En general, els criteris que se seguiran per  a avaluar els participants són:

 • Implicació i constància en el desenvolupament de les activitats del curs.
 • Interacció i participació en els fòrums i comunitats externes al campus habilitades per a compartir i discutir els continguts del curs.
 • Realització d’intervencions basades en l’aplicació dels continguts del curs als casos particulars tractats.
 • Aportació d’intervencions amb reflexions pròpies i personals que proporcionin noves mirades pedagògiques.
 • Tractament i cura de la informació digital.
 • Respecte per les idees i aportacions d’altres companys i aportació de criteris i arguments que permetin una discussió formal, respectuosa i significativa.

 
A continuació podeu consultar el pla d’avaluació específic per a totes les activitats del curs:

En iniciar el curs els participants rebran instruccions concretes per a dissenyar una seqüènciació didàctica com a projecte final del curs.

Tasques Criteris d’avaluació
 1. Activitat mòdul 1, introducció almobile-learning: mapa mental pel disseny de projectes educatius relacionats amb l’entorn laboral docent dels participants del curs.
Concreció de diversos ítems per al disseny de projectes educatius amb dispositius mòbils i habilitat en l’ús d’eines per a mapes mentals.(10% )
 1. Activitat mòdul 2: Comunicació audiovisual, el potencial didàctic del so i la imatge a l’aula: creació de material audiovisual per a l’aula.
Valoració i discussió sobre la selecció d’apps per a la creació de material audiovisual ( àudio, vídeo, imatge) segons el model tecnopedagògic TPACK ( elecció eines segons la matèria i nivell). (10%)
 1. Activitat mòdul 3: Escriptura i lectura digital, treballem la competència lingüística: creació de proposta didàctica relacionada amb la lectura i escriptura digital.
 Concreció dels diferents ítems bàsics d’una proposta didàctica: títol, nivell educatiu i matèria, objectius i recursos) segons model tecnopedagògic SAMR per a la millora del disseny d’activitats amb tecnologia que potencïin la competència lingüística (20%)
 1. Activitat  mòdul 4 Multimèdia i creativitat, alumnes i mestres creadors de continguts :  creació de proposta didàctica per a la creació de material didàctic per part dels alumnes.
​Concreció dels diferents ítems bàsics d’una proposta didàctica per a la creació de material didàctic per part de l’alumnat: títol, nivell educatiu i matèria, objectius i recursos. (10%)
 1. Projecte final
  mòdul 5, disseny d’activitats didàctiques en entorns d’aprenentatge mòbil:
  disseny seqüència didàctica d’aprenentatge mòbil en l’entorn laboral docent dels participants del curs.
Concreció dels diferents ítems de la seqüenciació didàctica( mínim 2 activitats): títol, nivell educatiu i matèria, objectius i continguts, desenvolupament, metodologia, recursos, gestió de l’aula i avaluació. (40%)
 1. Activitat mòdul 5 disseny d’activitats didàctiques en entorns d’aprenentatge mòbil.: Creació d’un repositori d’apps classificades segons les necessitats docents.
 Valoració i discussió de les possibilitats d’una col·lecció d’apps segons criteris personals i professionals (10%)

 

B) Avaluació de la satisfacció dels participants: es realitzarà una enquesta de valoració final del curs que recollirà suggeriments i observacions valoratives.

Requisits de certificació

Per obtenir la certificació oficial del curs cal:

 • Superar l’avaluació de les diferents activitats plantejades durant el curs.
 • Lliurar les activitats proposades dins el termini preestablert pels formadors.

 

Dates de realització

de l’1 al 15 de juliol del 2016

Durada

30 hores

Formadors

 

Delia Gámez

Delia Gámez @delia_gamez

Llicenciada en Biologia i postgraduada en Educació i TIC per la UOC. Professora de ciències i formadora de docents en TAC.
Membre de la Junta Ampliada de l’Associació Espiral, Educació i Tecnologia a l’àrea de Formació.

http://about.me/delia.gamezmontoya

 

 

Xavier Suñé

Xavier Suñé @xsune

Professor tècnic de F.P. Assessor en tecnologies aplicades a l’educació al Servei Educatiu del Tarragonès i tècnic docent a l’Àrea TAC del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Formador i Consultor a l’ICE de la URV, en Postgraus de la UOC i la URV.
about.me/xsune

 

 

 

Inscripció