Capgira la teva aula

Descripció del curs

La Flipped Classroom (Classe Inversa o Classe Capgirada) és una modalitat d’ensenyament-aprenentatge que si bé és molt nova en el nostre país, en d’altres indrets s’ha mostrat prou eficient, tant pels resultats obtinguts, com pel grau de satisfacció del professorat i de l’alumat. Les persones participants en aquest curs hauran de construir propostes d’activitats didàctiques integrant els recursos i serveis que ja utilitzen amb altres de nous, després de la seva identificació i anàlisi en funció de les matèries i nivells educatius en els que treballen, amb la finalitat última d’experimentar amb aquesta modalitat a l’aula.

Destinataris

Professorat internivells

Requisits tecnològics

Caldrà disposar de: Ordinador connectat a Internet. Un navegador (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer,…). Micròfon i altaveu (o auriculars). Lector de PDF (Acrobat reader, etc.). Els participants hauran d’estar familiaritzats amb l’ús de les tecnologies digitals a nivell d’usuari.

Objectius

 • Conèixer el model  Flipped Classroom i les diferents adaptacions, els seus avantatges i inconvenients.
 • Analitzar el paper i les competències del professorat i de l’alumnat en aquesta metodologia.
 • Analitzar experiències d’èxit realitzades amb aquesta metodologia.
 • Experimentar amb les aplicacions que permeten dur a terme l’anomenada flipped classroom i la generació de continguts educatius digitals.
 • Analitzar les transformacions necessàries per estructurar una unitat didàctica mitjançant la metodologia de la classe capgirada.
 • Elaborar un projecte de classe capgirada orientat a un tema curricular.

Continguts

Mòdul 1 – El model Flipped Classroom

 • El model Flipped Classroom: concepte, àmbits d’aplicació, avantatges i inconvenients.
 • Planificació d’una activitat formativa basada en el model de la classe capgirada.

Mòdul 2 – Anàlisi d’experiències i propostes innovadores

 • Anàlisi d’experiències i propostes innovadores realitzades amb la metodologia de la classe capgirada. 
 • Selecció de materials didàctics.

Mòdul 3 – Experimentació amb les eines de generació de continguts 

 • Experimentació amb les eines de generació de continguts per a la realització de materials multimèdia propis.

Mòdul 4 – Eines i estratègies per a l’elaboració d’un projecte de classe capgirada 

 • Eines i estratègies per a l’elaboració d’un projecte de classe capgirada. 
 • Disseny de l’activitat.

Mòdul 5 – Elaboració de conclusions i disseny de l’avaluació de l’activitat 

 • Elaboració de conclusions i disseny de l’avaluació de l’activitat.

Metodologia

La metodologia de treball és no presencial a través d’una aula virtual (Moodle) en el campus de l’Escola Virtual d’Espiral.

El curs està estructurat en diferents mòduls amb una temporalització determinada, tot i que les persones participants poden anar desenvolupant les activitats al seu propi ritme de treball dins cada mòdul de treball.

Els formadors realitzaran un guiatge dels participants qui seran els protagonistes del seu procés d’aprenentatge amb l’ajuda dels materials i recursos que es posaran a la seva disposició.

I tot això es realitzarà a través del disseny d’una activitat formativa basada en la Flipped Classroom adaptada al nivell educatiu i als continguts triats pels propis participants.

El curs és totalment pràctic i es basarà en l’ús de recursos i materials disponibles a Internet, així com de programes gratuïts i d’aplicacions en línia per a generar nous materials didàctics.

Certificació

Superar l’avaluació de les diferents activitats plantejades durant el curs: hauran de ser valorades positivament almenys el 80% de les tasques. 

Lliurar les activitats proposades dins el termini preestablert pels formadors