Aprenentatge Basat en Projectes

Descripció del curs

El curs tracta sobre la metodologia ABP / PBL. Es tracta de situar el Formador en el doble paper d’alumne i de Professor, quant ha d’entendre aquestes metodologies des dels dos punts de vista.En el curs es realitzarà una introducció conceptual i teòrica de manera que es pugui entendre l’entorn de treball.

L’objectiu central del curs és el d’aconseguir la capacitació del professor com a tutor en l’aprenentatge basat en problemes, per a això es treballarà tant individualment com en grup, l’entorn de treball serà virtual i s’utilitzaran metodologies de treball tant síncrones per a les reunions, com asíncrones per al treball i l’estudi individual. Cal destacar que les reunions síncrones seran voluntàries segons disponibilitat i necessitats dels participants.

Destinataris

Professors de tots els nivells, i de totes les etapes.

Requisits tecnològics

No calen coneixements previs. És important una disposició a la col·laboració i a l’aprenentatge.

Objectius

  • Conèixer la filosofia de l’Aprenentatge Basat en Projectes.
  • Saber utilitzar els recursos més importants d’aquesta metodologia.
  • Tindre la capacitat d’avaluar els projectes i les seves necessitats.
  • Saber crear, conduir, implementar i utilitzar projectes.

Continguts

1. Presentació personal

2. Metodologia

3. Projectes

4. Treballar per projectes

5. Desenvolupament de Projectes

6. Exemples, recursos i dificultats

7. Implementació

Metodologia

Treballem en fòrums de discussió, alhora que es realitzen reunions temàtiques voluntàries.

Certificació

Per poder certificar el curs, els participants han de superar el 100% de les activitats obligatòries del mateix, en els terminis establerts, havent rebut una valoració positiva de les activitats realitzades per part de la persona formadora. El curs es certifica amb 30 hores.

Inscripció