Aprenem a programar android amb Appinventor!

Descripció de l’activitat

La utilització dels mòbils com a eina de treball ofereix moltes possibilitats en l’àmbit educatiu. El mòbil és una eina de primer ordre que els professors amb coneixements de programació poden utilitzar per la creació d’activitats d’aula per a l’alumnat. En aquest curs, per una banda, aprendrem a programar un dispositiu mòbil android i per altra coneixerem els conceptes bàsics de programació necessaris per poder desenvolupar aplicacions de manera efectiva.

Carga lectiva del curs

30 hores

Destinataris

Mestres i professors de qualsevol nivell educatiu.

Requisits tècnics

Per seguir aquest curs en l’entorn Moodle necessitareu:

 • Un navegador modern (per exemple Mozilla Firefox, Google Chrome, o d’altres excepte Explorer).
 • Un compte de gmail. Serveix el compte de correu de xtec.
 • Un lector de pdf (com ara el Acrobat Reader).
 • Un mòbil o una tablet Android.
 • Wifi o un cable microUSB – USB per connectar el mòbil o la tablet a l’ordinador.

 

Objectius

Com a participants en aquest curs, desenvolupareu les següents competències:

 • Conèixer la dinàmica de creació i comprovació de programes en AppInventor.
 • Analitzar i desenvolupar aplicacions per Android mitjançant l’aplicació de conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

 

Programa

Mòdul 1 – L’entorn AppInventor

 • Activitat inicial de presentació.
 • Com accedir a AppInventor.
 • Instal·lació de MIT AI2 Companion en el mòbil.
 • Proves de connexió entre l’ordinador i el mòbil.

Mòdul 2 – Disseny d’interfícies d’usuari

 • Interficie d’usuari d’AppInventor
 • Elements visibles bàsics:
  • Etiquetes
  • Botons
  • Imatges
 • Organització de la pantalla

Mòdul 3 – Programació bàsica

 • Construcció de programes en AppInventor
  • Objectes:
  • Atributs
 • Procediments i funcions
 • Algorismes bàsics de programació

Mòdul 4 – Transferència de dades

 • Estructures de dades
  • Variables
  • Bases de dades
 • Ús de paràmetres entre pantalles

Mòdul 5 – Accés a bases de dades externes

 • Disseny de base de dades en l’entorn Google
 • Accés a les dades
 • Actualització de dades

Mòdul 6 – Connexió a xarxes socials

 • Connexió amb Facebook
 • Connexió amb Twitter
 • Connexió amb Flickr.

 

Metodologia

La metodologia de treball és no presencial de manera que les tasques del curs es faran “en línia”, és a dir, amb connexió a Internet i a través de l’ aula virtual (Moodle) d’Espiral.

Tot i que s’anirà seguint una planificació temporal, les persones participants poden anar explorant el funcionament de l’aula i els racons del curs al seu propi ritme dins cada mòdul de treball.

En aquest curs les persones que hi participen són protagonistes, són qui ha de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per fer-ho compten amb l’ajut del formador, dels materials i de la resta de recursos de l’aula.És fonamental entendre que el nombre d’hores a dedicar pot ser molt variable, ja que depèn dels coneixements previs de l’alumne, el seu sistema de treball o bé el seu entorn operatiu.

Pla d’avaluació

I) Avaluació contínua d’aprofitament:

L’avaluació de l’alumne serà continuada al llarg de tot del curs i tindrà en compte:

• La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.

Els alumnes del curs hauran de realitzar les activitats presentades a continuació:

Tasques Criteris d’avaluació
Activitats obligatòries
Activitat 1 – Mòdul 1. Salutació App • Capacitat per crear aplicacions Android.
Activitat 2 – Mòdul 2. Dibuix App • Disseny d’interfícies d’usuari operatives i visualment ben resoltes..
Activitat 3 – Mòdul 3. Preguntes App • Capacitat d’escriure programes correctes des del punt de vista lògic.
Activitat 4 – Mòdul 4. Calculadora App • Disseny d’aplicacions que facin us de variables.
Activitat 5 – Mòdul 5. Pintors App • Disseny d’aplicacions que obtinguin la informació de bases de dades.
Activitat 6 – Mòdul 6. Social App • Disseny d’aplicacions que obtinguin informació d’altres aplicacions.
Projecte final • Disseny d’una aplicació Android.

 
 

En general, els criteris d’avaluació que es seguiran per avaluar al participant són:

 • Implicació i constància en el desenvolupament del curs.
 • Aplicació dels continguts que s’han treballat durant el curs.
 • Capacitat de relacionar conceptes i informació.
 • Habilitat per al tractament de la informació digital.
 • Capacitat per desenvolupar programes informàtics a partir de requeriments.
 • Capacitat de fer servir l’entorn AppInventor per generar aplicacions i transferirles a un dispositiu Android.

II) Avaluació de la satisfacció dels participants: es realitzarà una enquesta de valoració final del curs que recollirà suggeriments i observacions valoratives.

Requisits de certificació

Per obtenir la certificació oficial del curs cal:

-Superar l’avaluació de les diferents activitats plantejades durant el curs: les tasques hauran de ser valorades positivament.
-Entregar les activitats proposades dins el termini preestablert pel formador.

Dates de realització

de l’1 al 15 de juliol del 2016

Durada

30 hores

Formador

Josep Ramon PlanasJosep Ramon Planas @jplanasga

Professor de secundària i coordinador TIC al Col·legi Sant Josep Obrer de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Membre de la Junta Executiva de l’Associació Espiral, Educació i Tecnologia.

 

 

Inscripció