Aprenem a programar android amb appinventor

Descripció de l’activitat

La utilització dels mòbils com a eina de treball ofereix moltes possibilitats en l’àmbit educatiu. El mòbil és una eina de primer ordre que els professors amb coneixements de programació poden utilitzar per la creació d’activitats d’aula per a l’alumnat. En aquest curs, per una banda, aprendrem a programar un dispositiu mòbil android i per altra coneixerem els conceptes bàsics de programació necessaris per poder desenvolupar aplicacions de manera efectiva.

Carga lectiva del curs

30 hores

Destinataris

Mestres i professors de qualsevol nivell educatiu.

Requisits tècnics

Per seguir aquest curs en l’entorn Moodle necessitareu:

 • Un navegador modern (per exemple Mozilla Firefox, Google Chrome, o d’altres excepte Explorer).
 • Un compte de gmail. Serveix el compte de correu de xtec.
 • Un lector de pdf (com ara el Acrobat Reader).
 • Un mòbil o una tablet Android.
 • Wifi o un cable microUSB – USB per connectar el mòbil o la tablet a l’ordinador.

Objectius

Com a participants en aquest curs, desenvolupareu les següents competències:

 • Conèixer la dinàmica de creació i comprovació de programes en AppInventor.
 • Analitzar i desenvolupar aplicacions per Android mitjançant l’aplicació de conceptes bàsics de programació orientada a objectes.

Programa

Mòdul 1 – L’entorn AppInventor
 • Activitat inicial de presentació.
 • Com accedir a AppInventor.
 • Instal·lació de MIT AI2 Companion en el mòbil.
 • Proves de connexió entre l’ordinador i el mòbil.

 

Mòdul 2 – Disseny d’interfícies d’usuari

 • Interficie d’usuari d’AppInventor
 • Elements visibles bàsics:
  • Etiquetes
  • Botons
  • Imatges
 • Organització de la pantalla

 

Mòdul 3 – Programació bàsica

 • Construcció de programes en AppInventor
  • Objectes:
  • Atributs
 • Procediments i funcions
 • Algorismes bàsics de programació

 

Mòdul 4 – Estructures de dades

 • Estructures de dades
  • Variables
  • Llistes
 • Ús de paràmetres entre pantalles

 

Mòdul 5 – Estructures de dades II

 • Llistes de llistes
 • Obtenció de referències externes
Mòdul 6 – Accés a bases de dades externes
 • Accés a les dades
 • Actualització de dades

 

Mòdul 7 – Accés a altres serveis

 • Proves de depuració de programes
 • Connexió amb Google Maps
 • Construcció i publicació de l’Aplicació

 

Mòdul 8 – Projecte

 • Plantejament
 • Tipus de projecte
 • Llibreries d’imatges i sons

Metodologia

La metodologia de treball és no presencial de manera que les tasques del curs es faran “en línia”, és a dir, amb connexió a Internet i a través de l’ aula virtual (Moodle) d’Espiral.

Tot i que s’anirà seguint una planificació temporal, les persones participants poden anar explorant el funcionament de l’aula i els racons del curs al seu propi ritme dins cada mòdul de treball.

En aquest curs les persones que hi participen són protagonistes, són qui ha de planificar l’aprenentatge i construir el coneixement. Per fer-ho compten amb l’ajut del formador, dels materials i de la resta de recursos de l’aula.

És fonamental entendre que el nombre d’hores a dedicar pot ser molt variable, ja que depèn dels coneixements previs de l’alumne, el seu sistema de treball o bé el seu entorn operatiu.

Pla d’avaluació

I) Avaluació contínua d’aprofitament:
L’avaluació de l’alumne serà continuada al llarg de tot del curs i tindrà en compte:
• La realització satisfactòria de les activitats obligatòries proposades.
Els alumnes del curs hauran de realitzar les activitats presentades a continuació:
Tasques Criteris d’avaluació
Activitats
Mòdul 1. • Capacitat per crear aplicacions Android.
Mòdul 2. • Disseny d’interfícies d’usuari operatives i visualment ben resoltes.
Mòdul 3. • Capacitat d’escriure programes correctes des del punt de vista lògic.
Mòdul 4. • Disseny d’aplicacions que facin us de variables.
Mòdul 5. • Disseny d’aplicacions que treballin amb llistes de llistes.
Mòdul 6. • Disseny d’aplicacions que obtinguin la informació de bases de dades.
Mòdul 7. • Disseny d’aplicacions que trametin informació d’altres aplicacions.
Projecte final • Disseny d’una aplicació Android.

En general, els criteris d’avaluació que es seguiran per avaluar al participant són:
 • Implicació i constància en el desenvolupament del curs.
 • Aplicació dels continguts que s’han treballat durant el curs.
 • Capacitat de relacionar conceptes i informació.
 • Habilitat per al tractament de la informació digital.
 • Capacitat per desenvolupar programes informàtics a partir de requeriments.
 • Capacitat de fer servir l’entorn AppInventor per generar aplicacions i transferirles a un dispositiu Android.

II) Avaluació de la satisfacció dels participants: es realitzarà una enquesta de valoració final del curs que recollirà suggeriments i observacions valoratives.

Requisits de certificació

Per obtenir la certificació oficial del curs cal:
-Superar l’avaluació de les diferents activitats plantejades durant el curs: hauran de ser valorades positivament.
-Entregar les activitats proposades dins el termini preestablert pel formador.
Dates de realització

de l’1 al 15 de juliol del 2018

Durada

30 hores

Formador

Josep Ramon Planas

Josep Ramon Planas @jplanasga

Professor de secundària i coordinador TIC al Col·legi Sant Josep Obrer de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Membre de la Junta Executiva de l’Associació Espiral, Educació i Tecnologia.

Més informació sobre el curs…

 

Inscripció